Alle kutt i tilskuddene til private barnehager reversert – slik har prosessen vært

Alle kutt i tilskuddene til private barnehager reversert – slik har prosessen vært

7. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. 55 dager senere ble regjeringspartiene enige med Frp om et budsjett som reverserte alle foreslåtte kutt for private barnehager. Vi har samlet de viktigste hendelsene.

Publisert:

Det har vært noen intense dager, uker og måneder for private barnehager etter at regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett i oktober, med blant annet det foreslåtte kuttet i pensjonstilskudd og kapitaltilskudd. Arbeidet for å reversere kuttene har pågått helt siden september.    

Les også: Nye reguleringer – viktige hendelser siden høsten 2017

8. september:

Kunnskapsminister Guri Melby holder innlegg, og deltar i samtale med PBL-direktør Anne Lindboe, på PBLs digitale lederkonferanse for eiere og ledere i private barnehager. På direkte spørsmål om regjeringen vil kutte i pensjonstilskuddet til private barnehager, svarer Melby at det må hun komme tilbake til. Dette skaper bekymring i sektoren.

22. september:

PBL slår alarm om varslet kutt i tilskudd til alle private barnehager.

Samme dag publiserer PBL:
Kutt-tall for hver enkelt barnehage slik at alle medlemsbarnehagene kan se beregninger som viser hva kuttene kan bety for dem.

De ferskeste regnskapstallene som er å oppdrive fra barnehagesektoren, fra PBL Regnskap, samt en helt ny medlemsundersøkelse blant medlemsbarnehagene, som tyder på at økonomien i sektoren er enda verre enn tidligere. 

Oppfordring til barnehagene om å sende inn beskrivelser av konsekvenser av tilskuddskuttene for barn, ansatte og videre drift av barnehagen. 

23. september:

PBL gjennomfører det første av flere digitale medlemsmøter om mulig pensjonskutt.  

5. oktober:

I forbindelse med tariffoppgjøret, varsler PBL og fagforeningene reforhandling av pensjonsavtalen for om lag 30.000 ansatte i private barnehager.  

7. oktober:

I forslaget til statsbudsjett for 2021 kutter regjeringen pensjonstilskuddet til private barnehager, fra 13 til 11 prosent av lønnsgrunnlaget i kommunale barnehager. Enkeltstående barnehager får en toårig overgangsordning med reduksjon til 12 prosent i 2022 før de også er nede på 11 prosent i 2023.
Totalt innebærer kuttet 350 millioner kroner mindre i tilskudd til allerede hardt pressede private barnehager. I statsbudsjettet foreslår regjeringen også å fjerne ordningen med Husbank-finansiering til private barnehager. PBL kaller kuttet et bakholdsangrep.  

9. oktober:

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, går i Aftenposten hardt ut mot regjeringens forarbeid og forslag om å kutte i pensjonstilskuddet til private barnehager.

12. oktober:

PBL oppfordrer alle medlemsbarnehager som frykter konsekvensene av kuttet i pensjonstilskudd om å sende innspill til høringen om statsbudsjettet for 2021 til Stortinget.  

13. oktober:

Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL sender felles henvendelse til Kunnskapsdepartementet der partene ber om et felles hastemøte med kunnskapsminister Guri Melby (V). Partene ønsker å diskutere kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for forslaget om et varig kutt i pensjonstilskudd til private barnehager. 

13. oktober:

Arbeiderpartiet stiller flere kritiske spørsmål til regjeringens forslag om kutt i pensjonstilskuddet. Blant annet om departementet kan garantere at barnehager som søker om å få dekket pensjonsutgifter utover 11 prosent får dette innvilget. Et annet lyder: Hvordan skal barnehager med høye pensjonsutgifter få dekket utgiftene dersom kommunen avslår søknaden?

15. oktober:

PBL leverer høringssvar til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2021. I høringssvaret skriver PBL at forslaget om kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager «er et usosialt kutt som rammer 30.000 ansatte i en kvinnedominert sektor». 

19. oktober 2020:

I tillegg til forslaget om kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager, indikerer Telemarksforskning i et nytt notat til Kunnskapsdepartementet at kapitaltilskuddet til private barnehager skal reduseres med om lag 16 prosent i 2021. Samlet innebærer det enda et kutt for private barnehager, dette på om lag 245 millioner kroner i 2021. 

21. oktober:

PBL retter i høring på Stortinget skarp kritikk mot et varig kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager. Administrerende direktør Anne Lindboe leser i høringen opp flere av de over 400 bekymringsmeldingene som har kommet fra barnehagene i forbindelse med kuttforslaget.  

23. oktober:

Den varslede nedgangen i kapitaltilskuddet til private barnehager på 245 millioner kroner fastsettes i forskriften av regjeringen i statsråd.

3. november:

Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL møter kunnskapsminister Guri Melby. I møtet legger de frem dokumentasjon på at PBL-barnehagenes kostnader til pensjon er om lag på nivå med dagens pensjonspåslag på 13 prosent av lønnskostnadene.  

8. november:

Etter flere oppslag i medier over hele landet, der Frps stortingsrepresentanter har besøkt private barnehager for å høre mer om konsekvensene av regjeringens kuttforslag, har turen kommet til Frp-leder og barnehageforlikets mor, Siv Jensen. I Dagbladet angriper hun regjeringen for forslag om kutt i tilskuddene til private barnehager. Jensen varsler at Frp vil stoppe regjeringens kutt i forhandlingene om statsbudsjettet.

11. november:

Fremskrittspartiet har den siste tiden vært den fremste eksponenten for sterkt engasjement mot kutt i tilskudd til private barnehager. I den muntlige spørretimen på Stortinget, fører leder av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen, an i utspørringen av kunnskapsminister Guri Melby. Også Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand er kritisk.

19. november:

Mer enn 1.000 private barnehager i hele Norge markerer motstand mot nye kutt i tilskudd til private barnehager – og økt forskjellsbehandling. Markeringen får stor medieoppmerksomhet denne dagen og påfølgende dager. Blant annet rapporterer TV2 Nyhetskanalen direkte fra Lilleborgen barnehage i Asker, der de blant annet snakker med daglig leder Janne Mathiesen om konsekvensene av kutt i tilskudd til private barnehager.

23. november:

Mange foreldre med barn i private barnehager har engasjert seg for likebehandling av barn og barnehager, og også mot de foreslåtte kuttene i tilskudd. Engasjementet har blant annet resultert i en rekke medieoppslag, Facebook-gruppen «Ja til likebehandling av barna våre», en underskriftskampanje og mer enn 1.800 e-poster til ansvarlig statsråd og sentrale politikere på Stortinget.

25. november:

Klassekampen publiserer felles debattinnlegg fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL der partene nok en gang advarer mot kutt i tilskuddene til private barnehager uten samtidig å forsikre seg om at barnehagene har økonomi til bærekraftig drift. 

26. november:

Senterpartiet legger frem alternativt statsbudsjett for 2021. Partiet reverserer regjeringens kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager.

27. november:

PBL har, som det eneste fagmiljøet i Norge med oversikt over lokale tilskuddssatser, gått gjennom kommunenes tilskuddsberegninger for 2021. Tallene viser en realnedgang i tilskudd i 2021, nesten på nivå med netto overskudd i sektoren i 2018.

Fra før har PBL vist at realnedgangen i driftstilskudd i 2021 er en realitet, selv uten kutt i pensjonstilskuddene 

1. desember:

Mindretallsregjeringen bestående av Høyre, Venstre og KrF kommer til enighet med Frp om statsbudsjettet for 2021.

  • Det allerede vedtatte kuttet i kapitaltilskuddene til private barnehager,  reverseres og videreføres på 2020-nivå frem til revidert nasjonalbudsjett til våren.
  • Det foreslåtte kuttet i pensjonstilskuddet på 350 millioner kroner (215 millioner kroner i 2021) blir ikke gjennomført.
  • Forslaget om at private barnehager ikke kan ta opp nye lån i Husbanken stoppes midlertidig.
  • Det skal settes ned et hurtigarbeidende utvalg der blant andre KS og PBL deltar, som skal gjøre en helhetlig vurdering av finansieringen av private barnehager, herunder muligheter for lån i Husbanken.