Tariffoppgjøret: Åpner for endringer i pensjonsordningen for 29.500 ansatte

Administrerende direktør Anne Lindboe og forhandlingsleder Espen Rokkan i PBL ble mandag enige med Trond Ellefsen (Delta), Anne Green Nilsen (Fagforbundet) og Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet) om ny hoved- og hovedtariffavtale for perioden 2020-2022.

Tariffoppgjøret: Åpner for endringer i pensjonsordningen for 29.500 ansatte

Regjeringens varslede kutt i pensjonstilskuddet til alle private barnehager gjorde årets tariff-forhandlinger ekstra krevende. I en felles uttalelse uttrykker partene stor bekymring for det varslede kuttet – og varsler at det kan bli endringer i pensjonsavtalen for 29.500 ansatte i PBLs medlemsbarnehager.

Publisert:

Ved 19.30-tiden mandag kveld kom partene til enighet, etter å ha forhandlet fra klokken 09.00 mandag morgen. Men det var ikke bare enkelt å bli enige i oppgjøret som omfatter 29.500 ansatte i 1.750 PBL-barnehager.  

– Regjeringens varslede kutt i pensjonstilskudd kommer på toppen av at mange private barnehager fra før har en veldig krevende økonomisk situasjon. Tilbakemeldingene som PBL har fått fra medlemmene den siste uken viser hvor kritisk situasjonen er. Vi er derfor glad for at fagforeningene står sammen med PBL i arbeidet mot regjeringens planlagte kutt i pensjonstilskudd, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

PBL har advart sterkt mot regjeringens forslag til kutt i pensjonstilskudd. De alternative kuttforslagene vil samlet redusere tilskuddene til private barnehagene med enten 772 eller 387 millioner kroner. På pbl.no har PBL informert medlemmene om mulige konsekvenser for hver enkelt barnehage.

Fra før er det kjent at fire av ti private barnehager drev med underskudd i 2019 og at nærmere fem av ti barnehager har budsjettert med underskudd i 2020.

Ryddig sektor

Kutt i tilskudd vil kunne få store konsekvenser for kvaliteten på tilbudet til barna – og også for lønns- og arbeidsvilkårene i sektoren.

– Vi har en veldig ryddig sektor. Mer enn 95 prosent av de ansatte i private barnehager er omfattet av en tariffavtale som er anbefalt av de ansattes organisasjoner. Men dette har ikke kommet av seg selv og et kutt i pensjonstilskuddet vil sette en god pensjonsordning for veldig mange ansatte i fare, sier Lindboe.

Vil møte statsråden

Som en del av enigheten ved årets hovedoppgjør er PBL og fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige om følgende:

  • Partene er bekymret for konsekvensene av et varslet kutt i pensjonstilskuddet i dagens finansieringsmodell, uten at det først er gjort en helhetlig gjennomgang av hele systemet for finansiering av private barnehager.
  • Barnehagepensjonsordningen baserer seg på en felles forståelse av de gjeldende rammebetingelsene i sektoren. Ved vesentlige endringer i barnehagenes rammebetingelser, herunder varslet kutt i pensjonstilskudd, vil dette kunne true nivået på Barnehagepensjonsordningen.
  • Partene ble ved mellomoppgjøret i 2019 enige om å jobbe sammen mot kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager – og vil sammen følge dette opp videre etter årets forhandlinger.
  • På bakgrunn av de konsekvensene et kutt i pensjonstilskudd kan medføre, og viktigheten av at beslutninger om fremtidig pensjonstilskudd baserer seg på et mest mulig korrekt kunnskapsgrunnlag, vil partene sammen ta initiativ til et snarlig møte med statsråden.

Må være bærekraftig

Både PBL og fagforeningene er opptatt av at eventuelle endringer i finansieringen av private barnehager må basere seg på oppdatert kunnskap, blant annet om kostandene ved barnehagepensjonsordningen i PBL-området.

– Vi er stolte av den tjenestepensjonsordningen som vi ble enige med fagforeningene om i fjor, og som sikrer ansatte i våre medlemsbarnehager svært gode pensjonsytelser. Men dersom regjeringen, ved å kutte i pensjonstilskuddet til private barnehager, rokker ved grunnlaget for å videreføre denne ordningen, så er partene nødt til å sette seg ned å snakke om det. Da kan det bli nødvendig å gjøre justeringer i ordningen for at den fortsatt skal være bærekraftig for arbeidsgiverne, forklarer Lindboe og utdyper:

– Ansatte i PBLs medlemsbarnehager har en veldig god pensjonsordning. Men den er også relativt kostbar for medlemsbedriftene. Dersom det ikke lenger er økonomisk grunnlag for en ordning med like gode ytelser for de ansatte som i dag, så vil det bli nødvendig å endre ordningen.

Se protokoll fra forhandlingene mellom PBL og fagforeningene.