Barnas Verneombud

Vold og seksuelle overgrep mot barn - nettbasert opplæringsprogram for barnehageansatte

Det nettbaserte opplæringsprogrammet skal gi barnehagens ansatte styrket handlingskompetanse for å oppdage og forebygge alvorlig omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Opplæringsprogrammet er gratis tilgjengelig for alle.

Til opplæringsprogrammet

Program BVO-dagene

Program BVO-dagene

Her finner du programmet for BVO-dagene 14. - 15. november 2022.