Barnas Verneombud

Vold og seksuelle overgrep mot barn - nettbasert opplæringsprogram for barnehageansatte

Det nettbaserte opplæringsprogrammet skal gi barnehagens ansatte styrket handlingskompetanse for å oppdage og forebygge alvorlig omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Opplæringsprogrammet er gratis tilgjengelig for alle.

Til opplæringsprogrammet

Kompetansetiltak: Barn med behov for spesiell tilrettelegging

Har din barnehage behov for økt kompetanse på temaet barn med behov for spesiell tilrettelegging? Da kan dette kompetansetiltaket være noe for deg. Kostnader kan dekkes gjennom Rekom-midler. Meld din interesse nå - søknadsfrist 1. februar 2024.

Aktuelt

Hva jobber Barnas verneombud med?

Barnehagene er en arena med stort potensial til å fange opp de mest sårbare barna.

Over 700 deltok på konferanse om sårbare barn

27. og 28. november deltok om lag 500 fysisk på Oslo Kongressenter, og dessuten 200 digitalt, på årets utgave av BVO-dagene. I to dager fikk deltakerne kompetansepåfyll om sårbare barn.