Barnas Verneombud

Vold og seksuelle overgrep mot barn - nettbasert opplæringsprogram for barnehageansatte

Det nettbaserte opplæringsprogrammet skal gi barnehagens ansatte styrket handlingskompetanse for å oppdage og forebygge alvorlig omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Opplæringsprogrammet er gratis tilgjengelig for alle.

Til opplæringsprogrammet
BVO-dagene plakat

BVO-dagene 2024

BVO-dagene 2024 går av stabelen 11.-12. november - nå kan du melde deg på!

Aktuelt

Hva jobber Barnas verneombud med?

Barnehagene er en arena med stort potensial til å fange opp de mest sårbare barna.

Over 700 deltok på konferanse om sårbare barn

27. og 28. november deltok om lag 500 fysisk på Oslo Kongressenter, og dessuten 200 digitalt, på årets utgave av BVO-dagene. I to dager fikk deltakerne kompetansepåfyll om sårbare barn.