Barnas Verneombud

Vold og seksuelle overgrep mot barn - nettbasert opplæringsprogram for barnehageansatte

Det nettbaserte opplæringsprogrammet skal gi barnehagens ansatte styrket handlingskompetanse for å oppdage og forebygge alvorlig omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Opplæringsprogrammet er gratis tilgjengelig for alle.

Til opplæringsprogrammet

Samtalekort om kropp og grenser

Å snakke med barn om kropp og grenser er noe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge og avdekke vold og overgrep.