Foreldre

Foreldre

Et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene er en viktig forutsetning for å avdekke mobbing og forebygge vold og overgrep. Artiklene gir deg som forelder gode praktiske råd i samarbeidet mellom barnehagen og din rolle som foreldre.

Godt barnehagemiljø starter hjemme

Mobbing i barnehagen – hva kan foreldre gjøre?

Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehagen er viktig for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing.

Hva gjør man hvis barnet ikke trives i barnehagen?