Har du en bekymring?

Har du en bekymring?

Det skal være trygt og godt for barn og vokse opp. Av og til oppstår likevel utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. Barnehageansatte har pikt til å handle. Hva gjør du dersom du lurer på om et barn trenger hjelp

Overhengende fare for vold eller overgrep

Du har en bekymring for barnet (f.eks omsorgssvikt)

Artikler og ressurser

Kunnskap om mobbing i barnehagen

Barnehager kan mye om forebyggende arbeid mot mobbing. Men hvordan mobbing håndteres når det først dukker opp, er det mer usikkerhet rundt.

Alle artikler og ressurser