Overhengende fare for vold eller overgrep

Overhengende fare for vold eller overgrep

Er det pågående vold eller overgrep, eller umiddelbar fare for dette har du avvregingsplikt.

Ved akutt fare for liv og helse, kontakt politiet på telefon:
02800 eller 112

1.

Alle har meldeplikt til politiet dersom det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at en straffbar handling vil bli eller er begått mot et barn (straffeloven § 139). Barnehagen har i tillegg meldeplikt til barnevernet hvis det er mistanke om vold eller overgrep mot barn. Avgjørelsen om å melde er ofte basert på skjønn og kan være vanskelig. Hensynet om å ivareta barnets psykiske og fysiske helse er alltid viktigst

2.

Ikke konfronter foreldre om mistanken. Dette av hensyn til bevisforspillelse. Politiet og barnevernet undersøker videre.

3.

Dersom daglig leder / styrer ikke vil gi opplysning om bekymring til politi eller barnevernet, har den som er bekymret et selvstendig ansvar for å informere barnevernet / politiet

Ofte stilte spørsmål