Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser

Tema

Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser

Artikler og ressurser

Kunnskap om mobbing i barnehagen

Barnehager kan mye om forebyggende arbeid mot mobbing. Men hvordan mobbing håndteres når det først dukker opp, er det mer usikkerhet rundt.

Alle artikler og ressurser

Mobbing i norske barnehager - en kunnskapsoversikt