BVO-dagene 2024

BVO-dagene plakat

BVO-dagene 2024

BVO-dagene 2024 går av stabelen 11.-12. november - nå kan du melde deg på!

BVO-dagene, en årlig todagers konferanse fra Barnas verneombud, har befestet seg som en viktig faglig arena for faglig påfyll om sårbare barn i barnehagen. Konferansen har de to siste årene vært en stor suksess, med over 700 deltakere hvert år.  

PBL og KS tilbyr 11. og 12. november 2024 en todagers konferanse med anerkjente og dyktige foredragsholdere. Første dag er i sin helhet viet temaet vold og seksuelle overgrep mot barn. Dag to omhandler mobbing i barnehagen og barn med behov for spesiell tilrettelegging. 

Årets konferanse arrangeres på Oslo Kongressenter, og kan også følges digitalt via streaming. 

Programmet er klart, og vi er stolte over å presentere årets foredragsholdere.  

 

 

Målgruppe 

Konferansen er relevant for alle ansatte i barnehage og alle andre grupper som jobber med barn. 

Påmelding

Meld deg på

Avmeldingsregler (gjelder også ved sykdom/sykmelding)

Inntil 4 uker før arrangementsstart: Ingen avmeldingsavgift. Ved avmelding senere enn 4 uker før arrangementet starter, belastes full pris.

Avmelding skal skje skriftlig til .

 Om barnas verneombud 

Satsingen Barnas Verneombud har som mål å gi deg som jobber i barnehage økt kompetanse for å se og hjelpe sårbare barn, og da spesielt innenfor følgende fagområder: 

  • Vold og overgrep mot barn 
  • Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser 
  • Barn med behov for spesiell tilrettelegging

Les mer