BVO-dagene

BVO-dagene

Bli med på BVO-dagene 14.-15. november. En todagers fagkonferanse om hvordan barnehagene kan jobbe med sårbare barn innafor tematikken omsorgssvikt, vold og overgrep, barnehagemiljø, mobbing og krenkelse og barn med behov for spesiell tilrettelegging.

Vi kan blant tilby følgende på programmet: