Hva jobber Barnas verneombud med?

Hva jobber Barnas verneombud med?

Publisert:

Barnehagene er en arena med stort potensial til å fange opp de mest sårbare barna.

Å jobbe med sårbare barn og barn i sårbare situasjoner, krever ekstra kompetanse og jevnlig trening. Og med verktøyene som tilbys gjennom barnas verneombud, ønsker PBL å øke handlingskompetansen til barnehagene. 

− I 2018 spurte vi barnehagene om de hadde nok kunnskap til å identifisere og fange opp de mest sårbare barna, og gi dem hjelpen de har krav på. Svaret vi fikk tilbake på undersøkelsen var et tydelig nei. Da skjønte vi at idéen om Barnas verneombud var god og helt nødvendig, sier administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup. 

Barnas verneombud er et nasjonalt, tverrfaglig kunnskapsløft i barnehagene. En satsing som skal heve kompetansen til alle landets barnehageansatte for å kunne forebygge, varsle og bidra til å hjelpe de minste og mest sårbare i samfunnet innenfor følgende tre områder:  

  • Vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn  
  • Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser  
  • Barn med behov for spesiell tilrettelegging 

Nettbasert opplæringsprogram 
Gjennom satsningen Barnas verneombud har PBL utviklet et opplæringsprogram på nett med mål om å øke barnehageansattes kompetanse for å se og hjelpe sårbare barn.  

− I fjor lanserte vi et opplæringsprogram på nett som skal øke handlingskompetansen til barnehageansatte innenfor tematikken vold, omsorgssvikt og overgrep mot barn. Programmet inneholder viktige moduler innenfor blant annet barnesyn, tegn og signaler, traumeforståelse, avvergingsplikten, barnesamtaler og kultursensitivitet, sier utviklingsleder Kari Vold Jensen. 

Programmet er utviklet sammen med ressurser fra de fremste kompetansemiljøene på området, som Statens barnehus, politiet, Politihøgskolen, Krisesenteret i Salten og Kripos. 

Få gratis tilgang til opplæringsprogrammet!

Samtalekort om kropp og grenser 
I vår sendte PBL ut samtalekort til alle landets barnehager. Håpet er at barnehageansatte vil bruke samtalekortene når de skal snakke med barn om kropp og grenser.  

− Å snakke med barn om kropp og grenser er noe av det viktigste vi kan gjøre. Slike samtaler gir barn kunnskap om hva voksne har lov til – og hva de ikke har lov til – å gjøre med kroppen deres, sier Kari Vold Jensen. 

Samtalekortene er Barnas verneombud sitt bidrag til å senke terskelen for å snakke med barn om kropp og grenser.  

− Kortene er et kunnskapsbasert verktøy til barnehageansatte som er enkelt å bruke. Til samtalekortene har vi laget et støttemateriell. Dette består av en veileder og en opplæringsvideo, sier utviklingslederen. 

Se veileder og opplæringsvideo!

Hun minner om at det å snakke med barn om kropp og grenser krever trening.  

− Ta dette enkle verktøyet i bruk i din barnehage. Du kan redde barns liv, oppfordrer hun. 

Har du ikke mottatt samtalekort i posten, eller ønsker flere? Du kan bestille samtalekortene kostnadsfritt ved å sende en e-post til  

Kjenner du til avvergingsplikten? 
Barnas verneombud har laget en interaktiv øvingsvideo som forklarer avvergingsplikten på en enkel måte.

Lær mer om avveringsplikten!