Samtalekort om kropp og grenser

Samtalekort om kropp og grenser

Samtale med barn om kropp og grenser styrker utsatte barn sin mulighet til å si ifra til en trygg voksen. Opplæringsvideoen om bruk av samtalekortene vil gi eksempler på hvordan din barnehage kan snakke med barn om kroppen.

Videoen under er en del av opplæringsprogrammet omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn. Her finner du opplæringsmateriale på hvordan barnehagen kan bruke samtalekort for å snakke med barn om kropp og grenser. Kurset er gratis for alle landets barnehager på PBL Campus.