Tariffoppgjøret: Slik er enigheten om økonomi i PBL-området

Tariffoppgjøret: Slik er enigheten om økonomi i PBL-området

PBL og fagforeningene er enige om et lønnsoppgjør med en ramme på 1,7 prosent. Tilleggene fra 1.1.2020, som ble avtalt under mellomoppgjøret i 2019, gjør at ansatte i PBL-barnehagene kan forvente en reallønnsvekst på samme nivå som for ansatte i KS-området og frontfagene.

Publisert:

– Vi mener dette er et fornuftig økonomisk oppgjør i en krevende og annerledes tid for hele samfunnet. Dette er ikke slik vi forventet at oppgjøret ville bli før pandemien brøt ut. Men det er en naturlig konsekvens av den situasjonen vi står i og det som har skjedd i de andre oppgjørene som har vært før oss, kommenterer administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Ved mellomoppgjøret i 2019 ble PBL og fagforeningene enige om endringer i minstelønnssatsene som fikk virkning fra henholdsvis 1.5.2019, 1.7.2019 og 1.1.2020.

Summen av de endringene som ble avtalt i 2019 gjør at lønnsrammen til fordeling i 2020 i praksis var brukt da partene i PBL-oppgjøret møttes til forhandlinger mandag morgen.

Dermed er det lønnsnivået per 1. januar 2020 som vil gjelde frem til mellomoppgjøret 2021.

– Lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i private barnehager skal være fullt på høyde med vilkårene for ansatte kommunale barnehager, og det er de i dag. Derfor er vi glade for at også dette oppgjøret sikrer at ansatte i våre medlemsbarnehager kan forvente en reallønnsvekst på nivå med det ansatte i andre relevante sektorer får i år, sier Anne Lindboe.

Det tas forbehold om at resultatet fra forhandlingene blir godkjent i uravstemningen. Frist i uravstemningen er satt til 30. oktober.

Se oversikt over minstelønnssatsene for ansatte i PBL-barnehagene.