Mellomoppgjøret: Slik blir de nye minstelønnssatsene

Mellomoppgjøret: Slik blir de nye minstelønnssatsene

PBL og fagforeningene er enige om nye minstelønnssatser som gjelder fra 1. mai 2019.

Publisert:

Enigheten mellom PBL og arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta innebærer en lønnsvekst som sikrer at PBL-barnehagene fortsatt har konkurransedyktige betingelser, sammenlignet med betingelsene for ansatte i kommunale barnehager i KS-området.

Partene har avtalt reguleringer i minstelønnssatsene med effekt fra henholdsvis 1. mai (generelle tillegg), 1. juli og 1. januar 2020.

Avtalen skal godkjennes av styret i PBL og av de respektive organene i arbeidstakerorganisasjonene før den trer i kraft.

Det tas forbehold om at resultatet fra forhandlingene blir godkjent av i de respektive organene i de ulike organisasjonene.

1.750 barnehager med om lag 29.000 ansatte er omfattet av PBLs hoved- og hovedtariffavtale med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Se nye minstelønnssatser i protokollen fra forhandlingene.