Tariffoppgjøret: Endrer tariffavtalens bestemmelse om amming

Må ha bekreftelse fra lege. Arbeidstakere som ønsker fri med lønn for å amme etter at barnet er fylt ett år, må legge frem bekreftelse fra lege om at at amming i arbeidstiden er nødvendig.

Tariffoppgjøret: Endrer tariffavtalens bestemmelse om amming

Arbeidstakere som ønsker fri med lønn for å amme etter at barnet er fylt ett år, må legge frem bekreftelse fra lege om at amming i arbeidstiden er nødvendig.

Publisert:

En endring i hovedtariffavtalens punkt 8.3.3 tydeliggjør når arbeidstaker kan ha rett til fri med lønn for å amme eget barn. Dette er en av de tekstuelle endringene som PBL og fagforeningene er enige om å gjøre i hoved- og hovedtariffavtalen.

– Det er viktig at barnehagene legger til rette for at ansatte får muligheten til å amme barnet sitt det første leveåret, og det skal barnehagene fortsatt gjøre. Men dagens bestemmelse om amming har medført en del praktiske utfordringer, også enkelte ganger uenigheter mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, og PBL har derfor sett behov for å endre dette punktet i hovedtariffavtalen, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

PBL og fagforeningene er nå enige om at arbeidstakere som ønsker fri med lønn for å amme også etter at barnet er fylt ett år, skal ha bekreftelse fra lege om at amming i arbeidstiden er nødvendig av hensyn til barnets beste.

Den nye formuleringen i hovedtariffavtalens punkt 8.3.3 lyder:

Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr.  arbeidsdag for å amme sitt barn inntil barnet er 1 år. Arbeidstaker har rett til fri med lønn for å amme sitt barn ut over ett år dersom det foreligger bekreftelse fra lege på at det er nødvendig med amming i arbeidstiden.

Partene har i tariffoppgjøret forhandlet om en del andre tekstuelle endringer i hoved- og hovedtariffavtalen, men det er samlet sett ikke gjort vesentlige endringer i avtaleverket.

Det tas forbehold om at resultatet fra forhandlingene blir godkjent i uravstemningen. Frist i uravstemningen er satt til 30. oktober.

Se protokoll fra forhandlingene mellom PBL og fagforeningene.

Les også: Tariffoppgjøret: Åpner for endringer i pensjonsordningen for 29.500 ansatte

Les også: Tariffoppgjøret: Slik er enigheten om økonomi i PBL-området

Les også: Tariffoppgjøret: PBL og fagforeningene startet forhandlingene mandag klokken 09.00