Tariffoppgjøret: PBL og fagforeningene startet forhandlingene mandag klokken 09.00

Tariff-forhandlingene startet mandag morgen. Fra venstre: Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Anne Lindboe (PBL) og Trond Ellefsen (Delta).

Tariffoppgjøret: PBL og fagforeningene startet forhandlingene mandag klokken 09.00

Mandag 5. oktober forhandler PBL og fagforeningene om ny hoved- og hovedtariffavtale. Årets oppgjør er et hovedoppgjør, som innebærer at det både kan forhandles om lønn og øvrige bestemmelser i avtalen.

Publisert:

På grunn av korona-pandemien ble tariff-forhandlingene i år utsatt til høsten, som i alle andre større sektorer.

Men mandag morgen møtte altså Anne Lindboe, forhandlingsleder Espen Rokkan og resten av PBLs forhandlingsdelegasjon fagforeningene i Oslo.

Satt av én dag

PBLs hovedavtale og hovedtariffavtale gjaldt i utgangspunktet for perioden 1. mai 2018 til 30. april 2020, men er forlenget som følge av den situasjonen som har vært i samfunnet i 2020.

Det er satt av én dag til forhandlingene om nye avtaler.

29.500 ansatte i 1.750 barnehager

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, hvilket innebærer at det både kan forhandles om lønn og øvrige avtalebestemmelser.

PBL forhandler om ny hoved- og hovedtariffavtale med fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Forhandlingene omfatter 1.750 private barnehager med om lag 29.500 ansatte.

Et annerledes oppgjør

PBLs administrerende direktør Anne Lindboe sier ved innledningen til forhandlingene at dette, på grunn av situasjonen som samfunnet er i under pandemien, blir et annerledes oppgjør.

– I tillegg er det denne gang et alvorlig bakteppe med trusselen om at det kan komme kutt i pensjonstilskuddet, et kutt som vil ramme alle private barnehager. Kuttene som regjeringen tidligere har foreslått kan true både kvaliteten på tilbudet og de lønns- og arbeidsvilkårene som ansatte i private barnehager i dag har. Derfor er dette et tema som vi også kommer til å diskutere med fagforeningene i løpet av forhandlingene, sier Anne Lindboe.

Tilbud og krav

De første dokumentene fra forhandlingene, utvekslet mandag 5. oktober, finner du her:

Se krav 1 fra fagforeningene her
Se tilbud 1 fra PBL her.

  • Artikkelen oppdateres.