Utsetter hovedtariffoppgjøret til høsten

Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Anne Lindboe (PBL), Trond Ellefsen (Delta) og Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet). Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Utsetter hovedtariffoppgjøret til høsten

PBL er enig med de ansattes organisasjoner om å forlenge gjeldende hovedavtale og hovedtariffavtale til 15. september.

Publisert:

Oppstart av hovedtariffoppgjøret 2020 var planlagt til 15. juni 2020.

Som følge av den akutte samfunnssituasjonen knyttet til utbruddet av koronaviruset, og utsettelse av frontfagsoppgjøret, er PBL, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige om å utsette oppstart av hovedtariffoppgjøret 2020.

Med mindre partene blir enige om annet, prolongeres hovedavtalen og hovedtariffavtalen (1. mai 2018 – 30. april 2020) til 15. september 2020. Avtalene utløper uten ny oppsigelse.

Partene kommer tilbake til dato for oppstart av forhandlingene, men tar sikte på at det skjer når forhandlingene i KS er ferdig.