Pensjonskutt: Barnehagenes tilbakemeldinger gir enda større grunn til bekymring

Svært mange barnehager har gitt tilbakemelding om alvorlige konsekvenser dersom regjering og storting vedtar kutt i pensjonstilskuddet.

Pensjonskutt: Barnehagenes tilbakemeldinger gir enda større grunn til bekymring

«For vår barnehage vil dette få store konsekvenser. Det vil si at vi kan drive ett år på god egenkapital, men etter det er det nok kroken på døra.» Det melder én av en rekke medlemsbarnehager som har skrevet til PBL om konsekvensene av et varslet pensjonskutt. Nederst i denne artikkelen kan du finne mer enn 250 andre tilbakemeldinger fra bekymrede barnehageledere.

Publisert:

I forrige uke publiserte PBL estimater på hvor mye hver enkel medlemsbarnehage vil tape i tilskudd dersom pensjonssjablongen justeres ned fra 13 til 11 eller 9 prosent.

Mer enn 250 barnehager har i løpet av den siste uken fylt ut vårt skjema og sendt inn beskrivelser av hva et forespeilet kutt i pensjonstilskuddet vil bety for dem.

Grunn til stor bekymring

I PBL gir tilbakemeldingene grunn til stor bekymring på vegne av sektoren.

– Ettersom et kutt i pensjonstilskuddet vil innebære at regjering og storting fjerner flere hundre millioner kroner i tilskudd, er det ikke overraskende at det vil få alvorlige konsekvenser for sektoren. Men omfanget og styrken i de tilbakemeldingene vi har fått, gjør meg enda mer bekymret enn jeg var for en uke siden, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Mange rapporterer at et kutt enten til 11 eller 9 prosent vil føre til at barnehagen ikke har grunnlag for videre drift. Andre melder om at det ikke vil være mulig å hente inn vikar ved fravær og at dette igjen vil føre til ytterligere arbeidspress på dem som er på jobb. Kompetanseheving, vedlikehold, turer og innkjøp av leker og utstyr er andre ting barnehagene rapporterer at de blir nødt til å kutte grovt i.

Ethvert kutt er uakseptabelt

Det er ikke kommet noen nye signaler fra regjeringen på hvordan et varslet kutt i pensjonstilskuddet vil bli innrettet. Fra PBLs side er det viktig å understreke at ethvert kutt i tilskuddsordningen er uakseptabelt uten at det ses i sammenheng med helheten.

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

– Det er tilbudet til barna og arbeidsplassene og arbeidsvilkårene til de ansatte som står på spill her. Dette må politikerne ta inn over seg. De er ansvarlige for hver eneste barnehageplass som går tapt, og hver eneste barnehageansatte som mister lysten til å gå på jobb som følge av dårligere rammer, sier Anne Lindboe.

Får mindre, leverer like bra

Hun understreker at de private barnehagene ikke skal overfinansieres, men peker på at det heller ikke er tilfelle med dagens ordning. Både PBL, forsikringsleverandør Storebrand og aktuarfirmaet Lillevold & Partners bestrider beregningene som danner grunnlag for kuttforslaget i høringen fra 2019.

– Vi må heller ikke glemme hvor uansvarlig det er å skulle gjøre endringer i én side ved finansieringssystemet uten å se det i sammenheng med helheten. Faktum er at private barnehager i sum får betydelig mindre penger enn kommunale barnehager fra det offentlige, men likevel leverer like god kvalitet. Da er det ganske ulogisk å skulle hevde at det er de private barnehagene som får for mye penger, sier Anne Lindboe.

Takker for bidrag – vil ha mange flere

PBL-direktøren setter stor pris på at mange barnehager har sendt inn skjemaet med beskrivelser av konsekvenser for egen barnehage ved pensjonskutt.

– Vi jobber for å stoppe denne prosessen. Om vi lykkes eller ikke, vil avhenge av at vi får politikerne til å forstå hvor alvorlig et pensjonskutt vil være for den enkelte barnehage. Derfor vil vi oppfordre alle der ute til å fylle ut og sende inn skjemaet vårt. Hver enkelt av medlemsbarnehagene kan gjøre en stor forskjell, sier Anne Lindboe.

Kroken på døra

Noen av bidragene som PBL har fått fra medlemsbarnehagene, ser slik ut:

(Artikkelen fortsetter under sitatkarusellen)

Tilbakemeldinger fra medlemsbarnehagene

Dette vil få katastrofale konsekvenser for vår lille barnehage. Det stilles stadig strengere krav uten at tilskudd økes tilsvarende. Vi har gått med underskudd de siste årene og hvis vi skal få enda mindre i tilskudd er det ikke sikkert vi har noen barnehage om få år. Kvaliteten blir nok dårligere og et enda større arbeidspress på de ansatte.
Skaland Naturbarnehage, Vefsn
For vår barnehage vil dette få store konsekvenser. Det vil si at vi kan drive ett år på god egenkapital, men etter det er det nok kroken på døra.
Lekekroken barnehage, Verdal
Det må vurderes om man i det hele tatt har grunnlag for videre drift. Andre tiltak vil være: Personalkostnader må reduseres gjennom mindre vikarbruk, kutt i kompetanseutvikling, ansette assistenter i stedet for fagarbeidere osv. Velferdstiltak bortfaller helt. Aktuelt med sommerstengt, redusert åpningstid. Tilbudet og kvaliteten ut til barna vil reduseres. For vår del er båtliv og gårdsdrift ting som fordyrer virksomheten- som er langt ut over det rammeplanen krever av oss. Investeringer til leker/utstyr, vedlikehold, osv. må kuttes til beinet - reduserer kvalitet.
Garnes gårdsbarnehage, Bergen
Vi holder til i en ny kommune, Alver kommune. Vi har tidligere ligget på bunn i forhold til driftstilskudd da vi var i Meland Kommune. Med pedagognorm og bemanningsnorm innført fra 2019, der vi ikke får dekket noe av de økte utgiftene, så ser det veldig dårlig ut i forhold til å drifte barnehagen videre hvis de nå kutter i pensjonstilskuddet også.  Da må vi eventuelt legge ned.
Læringsverkstedet Maurtua barnehage, Alver
Smurfen barnehage gikk med røde tall både i 2018 og 2019. Skulle vi få redusert tilskudd som følge av pensjonskutt, vil det bety kroken på døra for oss. Dette vil jo ingen ende ta, de prøver etter beste evne å slå bena under private barnehager. Dette vi ramme barn, foreldre og ansatte hardt og borte blir mangfoldet og den gode kvaliteten de private barnehagene yter. Skammelig og trist at politikere nok en gang prøver å finne en måte å bli kvitt oss på. Det er ikke så mange år siden vi fikk betalt for å starte og sparte stat og kommune for ganske mange kroner.
Smurfen barnehage, Sel
Vi går med store underskudd allerede i dag, så med et slikt kutt i pensjonstilskudd vil vi ikke klare å drive barnehage videre.
Bjørset barnehage, Molde

#levebarnehagene

PBL oppfordrer også barnehagene til å spre budskapet i sosiale medier. For at det enklere skal nå frem til sentrale politikere og andre målgrupper, ber vi dere bruker emneknaggen #levebarnehagene i den forbindelse.

Se alle pensjonskutt-beskrivelsene fra barnehagene her! Listen vil bli løpende oppdatert etter hvert som vi får inn flere tekster.