PBLs høringssvar om Statsbudsjettet: – Usosialt kutt i pensjonstilskuddet

PBLs høringssvar om Statsbudsjettet: – Usosialt kutt i pensjonstilskuddet

Regjeringen svikter fundamentalt på helheten i finansieringen av barnehagesektoren når de foreslår å kutte 350 millioner i pensjonstilskudd til private barnehager. – Forslaget er et usosialt kutt som rammer 30.000 ansatte i en kvinnedominert sektor.

Publisert:

Det skriver PBL i høringssvaret som ble levert til Stortingets utdannings- og forskningskomite torsdag.

I høringssvaret viser PBL til sterk motstand mot regjeringens forslag fra barnehagene, fagforeningene og noen av Norges fremste eksperter på pensjon.

Blant annet har PBL fått inn bekymringsmeldinger fra flere hundre barnehager som er bekymret for fremtiden. Meldingene er publisert i på pbl.no.

  • Driften vil gå i underskudd, som igjen vil få betydning for bemannings- og pedagognorm. Dette vil videre få betydning for barna da de ikke får de tilbudene de har krav på. Vi må se langt i fra å være en pedagogisk virksomhet, barnehagen vil gå mot å være et oppbevaringssted for barn, mens foreldre er på jobb, skriver Røysing barnehage i Steinkjer.

Les flere reaksjoner fra barnehagene!

I høringssvaret gir PBL følgende overordnede tilbakemelding på forslaget om tilskudds-kutt i en sektor der fire av ti barnehager gikk i underskudd i 2019, og fem av ti har budsjettert med underskudd i 2020:

  • PBL mener regjeringens forslag om å kutte 350 millioner kroner i pensjonstilskudd til private barnehager er basert på et utdatert og sterkt misvisende kunnskapsgrunnlag, og at regjeringen ikke har sett kuttet i sammenheng med helheten i finansieringen av barnehagesektoren. En midlertidig skjerming av enkeltstående barnehager endrer ikke PBLs syn på regjeringens forslag.
  • PBL mener forslaget er et usosialt kutt som rammer 30.000 ansatte i en kvinnedominert sektor. Fremforhandlede tariffavtaler med fagforeningene vil måtte reforhandles.
  • PBL mener forslag om kutt i pensjonstilskudd vil forsterke forskjellsbehandlingen av kommunale og private barnehager. Forslaget vil svekke mangfoldet og kvaliteten i tilbudet.

Fristen for å sende inn høringssvar til utdannings- og forskningskomiteens behandling av statsbudsjettet gikk ut natt til fredag 16. oktober.

Allerede mandag 19. oktober gjennomføres første del av høringen, som kan følges direkte på Stortinget.no fra klokken 10.30.

Se program for høringen 19.oktober! 

Les hele PBLs innspill!