Stort engasjement mot kutt i tilskudd til private barnehager

Det har vært mange medieoppslag de siste dagene om engasjementet for likebehandling av barn og barnehager.

Stort engasjement mot kutt i tilskudd til private barnehager

Over hele landet har foreldre den siste uken engasjert seg for sin barnehage. Mange foreldre har protestert mot forskjellsbehandlingen av barn og barnehager, og også mot de planlagte kuttene i tilskudd i 2021.

Publisert:

– Markeringen i mer enn 1.000 private barnehager i forrige uke var viktig for å sette søkelyset på dagens forskjellsbehandling av barn og barnehager, og også på de foreslåtte kuttene fra 2021. Vi registrerer at det er veldig mange foreldre som nå engasjerer seg i saken og i fremtiden for deres barnehage. Det er veldig fint å se, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Forhandler om statsbudsjettet

Det var torsdag 19. november at private barnehager over hele landet markerte motstand mot forskjellsbehandling av barn og barnehager, samt protesterte mot de foreslåtte kuttene i tilskudd til private barnehager i 2021.

Titusenvis av foreldre fikk i forbindelse med markeringen informasjon om finansieringssystemet og den økonomiske situasjonen i barnehagene. I tillegg orienterte mange barnehager om konsekvensene av de foreslåtte kuttene, som nå er en del av de pågående forhandlingene om statsbudsjettet for 2021.

Forhandlingene pågår mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet, som har engasjert seg mot de planlagte kuttene. 

«Høres veldig urettferdig ut»

I noen av de mange mediesakene som har vært om private barnehager, økonomi, likebehandling og tilskudd i løpet av de siste dagene, har foreldre markert sitt syn på saken.

– Jeg kan ikke skjønne hvordan et så stort kutt ikke vil gå på bekostning av tilbudet til barna, Jeg synes det høres veldig urettferdig ut, og har i denne forbindelse signert et brev til regjeringen, sier foreldrerepresentant Hege Didriksen i Lilleborgen barnehage i Asker til Budstikka.

– Jeg synes det er greit at det stilles krav om at barnehagene skal drives effektivt. Men det går ikke an å kutte ned og kutte ned. Ett sted må grensen gå for hvor mye som kan kuttes ned på økonomien i de private barnehagene. Nå er grensen nådd, sier foreldrerepresentant Kjetil Indrevær i Kausvol gardsbarnehage til Stangeavisa.

«Tenker det skal være likt for alle»

– Økonomien i barnehagen her er presset, det merker vi foreldre også. Det er hele tiden kjempeknapp margin for å få det til å gå opp. Om kuttene som foreslås blir til, vil det gå utover tilbudet til ungene våre, sier Guro Wisth Øydgard, mor i Norlandia Bjørneborgen barnehage i Bodø til Avisa Nordland

– Jeg tenker det skal være likt for alle. Jeg er veldig fornøyd med denne barnehagen, og de bør jo ha rett på samme tilbud, sier Pia Pantke, mor i Fjordadalen barnehage i Hammerfest til Finnmark Dagblad.

– Som forelder skjønner man ikke hvorfor barna skal forskjellsbehandles. Det vi hører om, er forskjellsbehandlingen av barna, og at det virker som om de private barnehagene har blitt stemoderlig behandla over mange år. Blant annet var ikke de private aktørene ønsket i Bodø i en periode - fram til politikerne innså at de trengte dem likevel, sier Erik Slørdal Skjemstad til barnehage.no.

Facebook-gruppe med 13.000 medlemmer

Andre foreldre har valgt å engasjere seg på andre måter. Blant annet: