Ber om hastemøte med statsråden

Bekymret for pensjon: Fra venstre: Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Anne Lindboe (PBL) og Trond Ellefsen (Delta).

Ber om hastemøte med statsråden

Forslaget til i kutt pensjonstilskuddet kan påvirke private barnehagers evne til å videreføre de gode pensjonsordningene som er avtalt med fagforeningene. Nå ber Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL om et hastemøte med statsråd Guri Melby.

Publisert:

På bakgrunn av forslaget om å redusere pensjonspåslaget fra 13 til 11 prosent av lønnsgrunnlaget gikk det tirsdag formiddag et brev til Kunnskapsdepartementet der PBL og fagforeningene tar initiativ til å møte statsråden.

I møtet vil PBL blant annet legge frem det kunnskapsgrunnlaget som er innhentet og som partene har basert enigheten om ny pensjonsavtale på, samt orientere om mulige konsekvenser av regjeringens kuttforslag.

– Vi registrerer at statsråden sier at kuttet i pensjonstilskuddet ikke vil gå ut over pensjonsordningene til de ansatte, noe hun gjentok i en debatt på Stortinget tirsdag denne uken. Enten har statsråden ikke satt seg godt nok inn i saken, eller så villeder hun for å få kuttet til å fremstå som mindre dramatisk enn det i realiteten er. I fjor gikk fire av ti private barnehager i underskudd og et kutt i pensjonstilskuddet vil åpenbart true nivået på den gode pensjonsordningen vi har i dag, sier Anne Lindboe.

– Derfor er dette et usosialt kutt som risikerer å svekke en god pensjonsavtale som i dag sikrer de ansatte gode pensjonsytelser, legger hun til. 

Ny pensjonsavtale i fjor

1.750 private barnehager med om lag 29.500 ansatte er omfattet av hoved- og hovedtariffavtalen som er fremforhandlet av fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på den ene siden og PBL på den andre siden.

I PBL-området ble partene i 2019 enige om en ny pensjonsavtale, som skulle kunne gi ansatte i private barnehager en god og forutsigbar pensjon på nivå med kommunale barnehager. I arbeidet med ny pensjonsavtale har partene hatt felles forståelse av at det fremtidige kostnadsnivået til pensjon kunne dekkes innenfor dagens sjablong.

Partene var også enige om at pensjonstilskuddet ikke bør endres uten at det foretas en helhetlig gjennomgang av de øvrige elementene i tilskuddsordningen.

I 2021, og i årene fremover, vil PBLs medlemsbarnehager ha pensjonskostnader som i gjennomsnitt overstiger 13 prosent.

Stor bekymring

Som en del av enigheten i hovedoppgjøret i 2020, har partene inngått en protokoll hvor partene uttrykker stor bekymring for konsekvensene av et kutt i pensjonstilskuddet, uten at det først er gjort en helhetlig gjennomgang av hele systemet for finansiering av private barnehager, og varsler at store endringer i rammebetingelsene kan true nivået på barnehagepensjonen.

I protokollen fra forhandlingene heter det blant annet:

  • Barnehagepensjonsordningen baserer seg på en felles forståelse av de gjeldende rammebetingelsene i sektoren.
  • Partene ble ved mellomoppgjøret i 2019 enige om å jobbe sammen mot kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager – og vil sammen følge dette opp videre etter årets forhandlinger.
  • Ved vesentlige endringer i barnehagenes rammebetingelser, herunder varslet kutt i pensjonstilskudd, vil dette kunne true nivået på Barnehagepensjonsordningen.

Oppdatert kunnskapsgrunnlag

Forslaget om å redusere pensjonspåslaget bygger på et tallgrunnlag som flere ganger er tilbakevist, både av PBL og andre miljøer med høy kompetanse både på pensjonskostnader generelt og pensjonskostnader i private barnehager spesielt.

 «På grunn av sakens alvorlighet og behovet for å presentere et oppdatert kunnskapsgrunnlag for statsråden, ber vi om et nytt møte nå», heter det i brevet der partene ber om snarlig tilbakemelding.

Se brevet fra PBL og fagforeningene her.