Dette kan du gjøre for å stoppe kutt i tilskudd

Dette kan du gjøre for å stoppe kutt i tilskudd

Regjeringens foreslåtte kutt i tilskudd til private barnehager truer kvaliteten, arbeidsplasser og videre drift av barnehager som barn og foreldre setter pris på. Slik kan din barnehage bidra til å forhindre kuttene.

PBL har publisert en oversikt som viser hvor mye regjeringen vil kutte i tilskudd til din barnehage. 

PBL er kritisk til at regjeringen i arbeidet med nytt regelverk for private barnehager, fortsatt vurderer nye, varige kutt på flere hundre millioner kroner i tilskuddene til private barnehager. Kuttene kommer på toppen av at regjeringen har innført minimumsnormer for pedagogtetthet og bemanningstetthet som ikke er fullfinansiert av staten.

Les også: PBL slår alarm om varslet kutt i tilskudd til alle private barnehager

Les også: Dette kan kutt i tilskudd koste din barnehage

Les også: Fortell PBL hva et kutt i pensjonstilskudd vil bety for din barnehage

Dette kan barnehagen gjøre

I det videre arbeidet for å stoppe en varig nedgang i det offentlige tilskuddet til private barnehager, ber PBL barnehagene om å bidra med følgende:

  1. Sjekk hvor mye regjeringen foreslår å kutte i tilskudd til din barnehage.
  2. Fyll inn skjema der du kan beskrive hvilke konsekvenser et slikt kutt eventuelt vil få for din barnehage. 
  3. Delta i medlemsmøte i PBL fredag 25. september 2020 klokken 10.00.

Vi ønsker ærlige og usminkede beskrivelser fra medlemmene på hva konsekvensene av tilskudds-kuttene vil være for kvaliteten i tilbudet til barna, for lønns-, pensjons- og arbeidsvilkårene til de ansatte og for videre drift av barnehagen.

Disse tre punktene er første ledd i PBLs plan for å stoppe nye varige kutt i tilskuddene til private barnehager, og medlemsbarnehagene vil utover høsten bli nærmere informert og involvert i ulike tiltak.