PBL slår alarm om varslet kutt i tilskudd til alle private barnehager

PBL slår alarm om varslet kutt i tilskudd til alle private barnehager

Et varslet kutt i pensjonstilskuddet kan få alvorlige konsekvenser for mange private barnehager. PBL-leder Anne Lindboe frykter dårligere tilbud til barna og i verste fall nedleggelser.

Publisert:

– Det er nå en veldig alvorlig situasjon for veldig mange barnehager. Økonomien i sektoren er dårligere enn noen gang, og på toppen av dette vurderer regjeringen kutt i tilskuddene på flere hundre millioner kroner. Det kan gå ut over tilbudet til barna og lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte, og truer også eksistensen til mange private barnehager, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Publiserer kutt-tall for hver enkelt barnehage

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) publiserer i dag en oversikt over hva kuttene som regjeringen har skissert vil koste hver enkelt av medlemsbarnehagene i PBL (beregninger for 2020).

PBL publiserer oversikten for å vise frem hvilke konsekvenser regjeringens kuttforslag kan få for den enkelte private barnehage. PBL oppfordrer alle medlemsbarnehager til å sette seg inn i tallene og sammenholde disse med barnehagens økonomiske situasjon.

Les også: Dette kan kutt i tilskudd koste din barnehage

Les også: Fortell PBL hva et kutt i pensjonstilskudd vil bety for din barnehage

Les også: Dette kan du gjøre for å stoppe kutt i tilskudd

– Vi tror ikke alle private barnehager er klar over faren for at det kan komme et stort kutt i tilskuddet. Spesielt i år har barnehagene hatt mye annet å bekymre seg for, med korona-pandemien som fortsatt ikke er over og innføringen av en bemanningsnorm som for mange barnehager ikke er finansiert. Derfor er det viktig at hver enkelt barnehage nå setter seg inn i saken og – dersom man ønsker det – bidrar til å opplyse politikerne nasjonalt som har ansvaret for dette, sier Lindboe.

Høyt prioritert

For PBL har arbeidet med å stoppe et mulig kutt i pensjonstilskuddet hatt svært høy prioritet siden forslaget fra regjeringen først kom i april 2019.

Forslaget fra regjeringen bygger på et tallmateriale som både PBL, pensjonsleverandør Storebrand og aktuarfirmaet Lillevold & Partners bestrider.

PBL har, sammen med arbeidstakerorganisasjonene i sektoren, dessuten advart mot å redusere pensjonspåslaget uten å se det i sammenheng med helheten i finansieringssystemet.

Ber barnehagene beskrive eventuelle konsekvenser

Nå ber PBL om hjelp fra barnehagene: I et eget skjema på pbl.no oppfordres barnehagene til å beskrive hvilke konsekvenser et kutt i tilskuddet vil få for den aktuelle barnehagen. Tilbakemeldingene fra medlemmene vil bli brukt i PBLs videre informasjonsarbeid.

– PBL har fremskaffet veldig mye informasjon og dokumentasjon i denne saken allerede. Det har blant bidratt til at regjeringen tidligere har utsatt saken. Men nå trenger vi mer hjelp fra barnehagene til å beskrive situasjonen ute i sektoren. Det er uvurderlig hjelp for oss som skal snakke mye med politikere og andre om denne saken fremover, beskriver Lindboe.

Nesten halvparten med underskudd i 2020

PBL-lederen mener de nye opplysningene om den økonomiske situasjonen i sektoren med all mulig tydelighet viser at dette ikke er tidspunktet for å diskutere ytterligere innstramminger i økonomien i private barnehager.

I en undersøkelse blant PBLs medlemsbarnehager denne måneden kommer det frem at så mye som fire av ti private barnehager gikk med underskudd i 2019. For 2020 opplyser 46 prosent av barnehagene at de budsjetterer med underskudd.

– Aldri før har vi sett så negative tall for sektoren. Vi har lenge advart mot effektene av en bemanningsnorm som for mange barnehager ikke er finansiert. Dette må man avvente og se effektene av før man vurderer andre endringer i reguleringene av barnehagene, mener Lindboe – og legger til:

– For øvrig er det ganske utrolig at diskusjonen handler om enkeltelementer i finansieringen av den delen av sektoren som fra før er kraftig underfinansiert sammenlignet med kommunale barnehager. Det offentlige sparer hvert år mer enn to milliarder kroner på at private barnehager driver barnehager og dersom man virkelig var opptatt av å få mest mulig gode tilbud igjen for pengene, burde man hatt en helhetlig gjennomgang som også inkluderte de kommunale barnehagene med høyere kostander, men som tilsynelatende ikke gir noe mer igjen til samfunnet.