Dette lovte regjeringen i regjeringsplattformen

PBL mener regjeringens forslag om kutt i tilskudd til private barnehager bryter med regjeringens egen politiske plattform. Her representert med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V), statsminister Erna Solberg (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Dette lovte regjeringen i regjeringsplattformen

PBL mener regjeringens forslag om kutt i tilskudd til private barnehager bryter med regjeringens egen politiske plattform.

Publisert:

Regjeringen styrer fortsatt på bakgrunn av Granavolden-plattformen som ble lagt frem 17. januar 2019.

Når mindretallsregjeringen med Høyre, Venstre og KrF må søke flertall for sin politikk på Stortinget, er Frp fortsatt regjeringens foretrukne samarbeidspartner for å få gjennomslag for sin politikk.

Les også: PBL slår alarm om varslet kutt i tilskudd til alle private barnehager

Les også: Dette kan kutt i tilskudd koste din barnehage

Les også: Fortell PBL hva et kutt i pensjonstilskudd vil bety for din barnehage

Vil sikre «like konkurransevilkår»

I regjeringsplattformen heter det blant annet:

  • Regjeringen vil legge til rette for å la private tilbydere konkurrere om å levere offentlig finansierte tjenester der det er fornuftig.
  • Regjeringen vil gjennomføre tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor, slik at flere private tjenestetilbydere i større grad kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver.
  • Regjeringen vil hindre at offentlige økonomiske virksomheter gis særfordeler som fører til konkurransevridning.
  • Regjeringen vil gjennomgå reguleringen og finansieringen av private barnehager for å sikre god kvalitet, likebehandling av barn og mangfold i barnehagesektoren.
  • Regjeringen vil sikre en mangfoldig eierstruktur og barnehager med ulike profiler.
  • Regjeringen vil videreføre likebehandlingen av offentlige og private barnehager.

Sparer samfunnet for mer enn to milliarder

Private barnehager leverer et tilbud til barn og foreldre som holder minst like god kvalitet som offentlige barnehager. Over 95 prosent av de ansatte i private barnehager er bundet av tariffavtaler som er fremforhandlet og anbefalt av fagforeningene. Private barnehager bidrar med et stort mangfold, systematisk lavere sykefravær og har litt mer fornøyde foreldre.

I tillegg sparer fellesskapet over to milliarder kroner i året på at private får drive barnehage i stedet for at kommunene skal drive alle barnehagene selv.

– Det foreslåtte kuttet i tilskudd til private barnehager strider med målene regjeringen har satt seg for konkurransepolitikken og offentlig finansiert velferd generelt, samt private barnehager spesielt. Kuttet vil sette kjepper i hjulene for kvalitetsutviklingen og mangfoldet i barnehagesektoren, og det gir insentiver til dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Dette har også fagforeningene sett, og det er også derfor PBL, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta har dannet felles front mot kuttene, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.