Ny medlemsundersøkelse: Fire av ti private barnehager med underskudd

Ny medlemsundersøkelse: Fire av ti private barnehager med underskudd

Helt ferske tall dokumenterer at økonomien i private barnehager er dårligere enn tidligere. I 2019 drev fire av ti private barnehager med underskudd. Og prognosene for 2020 er enda verre.

Publisert:

– Dette viser at det er en alvorlig og forverret økonomisk situasjon i sektoren. Veldig mange private barnehager er nå i en veldig sårbar situasjon. Konsekvensene kan bli kutt i kvalitet, ensretting av tilbud og i verste fall nedleggelser av barnehager som barn, foreldre og ansatte er veldig glade i, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Nær 5 av 10 budsjetterer med underskudd

Det er kartlegginger blant medlemsbarnehagene i PBL som viser en forverret økonomisk situasjon i sektoren.

  • I en medlemsundersøkelse gjennomført i perioden 4. til 10. september rapporterer 38 prosent av PBLs medlemmer at barnehagen gikk med underskudd i 2019.

For 2020 opplyser 46 prosent av barnehagene at de budsjetterer med underskudd.

  • En gjennomgang av 2019-regnskapene for 348 private barnehager som er kunder i PBL Regnskap viser at 41 prosent av barnehagene gikk med underskudd i 2019.

Blant de samme barnehagene var det i 2018 34 prosent som gikk med underskudd.

– Dette er ikke bærekraftig og denne utviklingen kan ikke fortsette. Politikere som ønsker å bevare det mangfoldige og viktige tilbudet som er bygget opp i sektoren, må ta grep for å sikre at private barnehager har forutsigbare rammevilkår som trygger arbeidsplasser og gir mulighet for utvikling av det gode tilbudet som er i barnehagene i dag, sier Lindboe.

Les også: PBL slår alarm om varslet kutt i tilskudd til alle private barnehager

Les også: Dette kan kutt i tilskudd koste din barnehage

Les også: Fortell PBL hva et kutt i pensjonstilskudd vil bety for din barnehage

PBL: – Uansvarlig å vurdere ytterligere kutt

PBL er ikke kjent med at andelen barnehager som går i underskudd har vært så høy tidligere, verken blant PBLs medlemsbarnehager eller i sektoren som helhet.

PBL mener det er uansvarlig av regjeringen å vurdere ytterligere kutt i tilskuddene til alle private barnehager slik den økonomiske situasjonen i sektoren er.

Bare for 2020 ville private barnehager totalt fått et tilskudd som er enten 387 eller 771 millioner kroner lavere enn det totale tilskuddet barnehagene får i dag, avhengig av hvilken av de skisserte løsningene regjeringen velger.

Kuttforslagene kommer på toppen av innstramminger regjeringen har gjort i barnehagesektoren de siste årene. Nye minimumsnormer for pedagog- og bemanningstetthet er innført uten at regjeringen har lagt nok penger på bordet til å finansiere disse nye kravene for alle barnehager.