Nye reguleringer av private barnehager – viktige hendelser siden høsten 2017 og frem til i dag

Nye reguleringer av private barnehager – viktige hendelser siden høsten 2017 og frem til i dag

Publisert:

Nye reguleringer av private barnehager – viktige hendelser siden høsten 2017 og frem til i dag. 

8. september 2020: Kunnskapsminister Melby holder innlegg og deltar i samtale med PBL-direktør Anne Lindboe på PBLs digitale lederkonferanse for eiere og ledere i private barnehager. Melby uttrykker at hun er imponert over innsatsen til barnehagene og måten de har stilt opp på under korona-pandemien. – Jeg vet at mange av de private barnehager går foran i å være nyskapende og systematisk i måten dere driver på. Derfor så trenger jeg deres innspill til hvordan regjeringen kan utvikle bærekraftig politikk på dette området, var blant uttalelsene fra Melby, før hun avsluttet sitt innlegg med å si: – Norge trenger dere, og jeg heier på dere!

29. april 2020: Kunnskapsminister Guri Melby bekrefter i en pressemelding at det videre arbeidet med nye reguleringer av private barnehager er utsatt til høsten 2020. 

12. mars 2020: Samme dag som landets barnehager og skoler stenger for å begrense smitten av korona-viruset, utnevnes Guri Melby (V) til den femte kunnskapsministeren siden 2017. Etterfølger Torbjørn Røe Isaksen (H), Henrik Asheim (H), Jan Tore Sanner (H) og Trine Skei Grande (V).

11. mars 2020: Trine Skei Grande (V) forlater posten som kunnskapsminister regjeringen, trekker seg som Venstre-leder og sier nei til gjenvalg til Stortinget i 2021. 

14. februar 2020: Pensjonsekspert Jon Hippe, som har ledet en rekke offentlige utvalg på pensjonsområdet uttaler seg på barnehage.no om regjeringens forslag til kutt i tilskudd. Mener regjeringen løser et problem som ikke eksisterer. Hippe ble også brukt som uavhengig pensjonsekspert i forhandlingene om ny pensjonsordning for PBL-barnehagene i 2019. – Ordningen er god for de ansatte, den er generøs, og det slår ut i at arbeidsgiver også har relativt høye kostnader til en slik ordning – på samme måte som kommunene. 

29. januar 2020: PBL arrangerer politisk seminar med en rekke eksperter, barnehageeiere og politikere blant deltakerne. Kunnskapsdepartementet var invitert, men takket nei til deltakelse. Stortingsrepresentant for Venstre, senere ny kunnskapsminister, Guri Melby (V) uttaler følgende om reguleringsforslagene: – Det her var jo et forslag som ble sendt ut på høring. Og poenget med en høring er at hvis det kommer veldig mange motforestillinger, er man jo nødt til å gå tilbake og se at det her ikke var bra nok – for så å gå en ny runde.

24. januar 2020: To av landets fremste kunnskapsmiljøer innen pensjon - Storebrand og Lillevold & Partners – stiller i to nye notater spørsmål ved kvaliteten i tallmaterialet regjeringen har lagt til grunn for forslaget om kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager. 

24. januar 2020: Trine Skei Grande (V) overtar som kunnskapsminister etter Jan Tore Sanner (H). Signaliserer at hun vil trenge noe tid til å sette seg inn i arbeidet med nye reguleringer for private barnehager.

20. desember 2019: Samfunnsøkonom Steinar Juel i Civita, med bakgrunn blant annet fra Norges Bank og Finansdepartementet, feller en nådeløs dom over regjeringens reguleringsarbeid. – At Kunnskapsdepartementet i en borgerlig regjering som ønsker et mangfold av barnehager, i vår sendte på høring forslag som truer eksistensen til private barnehager, er imidlertid høyst overraskende. Viktige forslag i høringsnotatet er så svakt utredet at dette forhåpentlig er et arbeidsuhell, skriver han i en kronikk som publiseres i Dagens Næringsliv og på civita.no. 

14. november 2019: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) utsetter forslag om nye reguleringer til nyåret 2020, blant annet på grunn av kunnskapsgrunnlaget om pensjon i private barnehager. 

25. september 2019: Fagforeningene og PBL møter daværende kunnskapsminister, Jan Tore Sanner (H). Advarer mot å kutte i pensjonstilskuddet. – Over 200 høringsinstanser har levert høringssvar om forslag til pensjonskutt som er tuftet på et feilaktig grunnlag. Høringssvarene departementet har fått om kutt i pensjon på dette grunnlaget, er derfor lite verdt, sier viseadministrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.

26. august 2019: De barnehageansattes organisasjoner - Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta – danner felles front med PBL mot kutt i pensjonstilskuddet. Ber regjering og Stortinget unnlate avkortning i pensjonstilskuddet i dagens tilskuddsmodell, uten at det samtidig gjøres en helhetlig gjennomgang, hvor også øvrige elementer i finansieringssystemet vurderes. 

12. august 2019: PBL offentliggjør rapport fra et av Norges fremste aktuarfirma – Lillevold & Partners som viser at regjeringen bruker feil tall når den foreslår å kutte i tilskudd. – Metodesvakheten i regjeringens pensjonsrapport får pensjonskostnadene til å fremstå som flere hundre millioner kroner lavere enn de faktisk er, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe. 

26. juli 2019: Høringsfristen går ut, og regjeringen har fått inn 214 høringssvar. PBL er positive til intensjonene, men mener regjeringen bommer med flere av forslagene. Kritiserer regjeringen for forslaget om kutt i pensjonstilskudd på bakgrunn av sviktende tallgrunnlag og uten å vurdere pensjonstilskuddet og resten av tilskuddsordningen i sammenheng. 

26. april 2019: Regjeringens forslag til nye reguleringer sendes på høring. PBL er positive til nytt økonomisk tilsyn, men mener regjeringen ikke ser helheten og ikke løser hovedproblemet.

17. januar 2018: Jan Tore Sanner (H) overtar som kunnskapsminister etter Isaksen.

27. november 2017: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er tilbake fra permisjon.

6. oktober 2017: PBL ønsker gjennomgangen av reguleringene velkommen, men understreker at det er avgjørende at gjennomgangen omfatter hele barnehagesektoren, ikke bare private barnehager. 

5. oktober 2017 Vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim (H) varsler en gjennomgang av reguleringene av private barnehager.