Regjeringen henter inn mer kunnskap – utsetter forslag om nye reguleringer

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen henter inn mer kunnskap – utsetter forslag om nye reguleringer

Regjeringens forslag om nye reguleringer av private barnehager kommer ikke før jul, slik det tidligere har vært varslet.

Publisert:

– Dette er spørsmål som vil ha store konsekvenser for sektoren. Derfor er det fornuftig av regjeringen å ta en fot i bakken i stedet for å forhaste seg frem til et lovforslag, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Torsdag bekreftet statsråd Jan Tore Sanner at det ikke kommer noen lovproposisjon om nye reguleringer av private barnehager før på nyåret.

Henter mer kunnskap

På to punkter har regjeringen bestemt seg for å hente inn mer kunnskap før eventuelle lovforslag blir fremmet for Stortinget.

  1. Nedjustering i tilskuddet til pensjon i private barnehager.
  2. Krav om at alle private barnehager skal være et selvstendig rettssubjekt.

Det kommer frem i et svar kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har gitt på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).

Om pensjon skriver Sanner:

«Siden det har vært nødvendig å ta seg tid til å innhente et bredere kunnskapsgrunnlag om pensjon, har arbeidet med å følge opp høringen også tatt noe mer tid. Lovproposisjonen vil derfor bli lagt frem for Stortinget tidlig i 2020, og ikke før nyttår som tidligere varslet.»

Om at hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt, skriver han:

«Departementet vil sette ut et oppdrag som skal undersøke i hvilken grad utvidet BASIL-rapportering kan ivareta de samme hensynene, og evt. foreslå alternativer som kan utgjøre egnede alternativer til departementets forslag. Etter at en slik utredning foreligger vil departementet vurdere spørsmålet på nytt, og komme tilbake til Stortinget.»

Feilaktig tallgrunnlag

PBL anerkjenner i sitt høringssvar behovet for endringer i deler av regelverket, men har stilt seg kritisk til blant annet de nevnte to forslagene.

En rapport fra aktuarfirmaet Lillevold & Partners, som PBL har bestilt, har dokumentert at departementet bygde sitt opprinnelige forslag om kutt i pensjonstilskudd på et feilaktig tallgrunnlag. Et skissert kutt i sjablongen fra 13 til 9 prosent av lønnsgrunnlaget vil ifølge PBLs beregninger medføre av fire av ti barnehager ikke får dekket sine pensjonskostnader.

Om kravet om at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt, skrev PBL blant annet følgende i høringssvaret: «PBL anerkjenner behovet for å sikre kontroll og transparens, men mener forslaget vil innebære mer byråkrati, mer administrasjon og at offentlige tilskudd må brukes på andre formål enn det som er til barnas beste.»

Vil gjerne bidra

Administrerende direktør Anne Lindboe ser positivt på statsrådens beslutning om å hente inn mer kunnskap.

– PBL har masse kunnskap om sektoren og vil gjerne bidra til konstruktive løsninger, sier Lindboe.

Hun påpeker at tre av ti private barnehager allerede går med underskudd.

– Regjeringen har mange gode intensjoner i sitt arbeid med nye reguleringer. Men endringene må legge til rette for kvalitet, mangfold og bærekraftig økonomi i alle typer private barnehager. Det opplever vi at flere av forslagene ikke gjør, sier Lindboe.