Nyttig politisk seminar om reguleringer

Debattleder Trude Teige utfordret stortingspolitikerne Mathilde Tybring-Gjedde (H), Guri Melby (V), Marit Knutsdatter Strand (Sp) og Mona Fagerås (SV) om konsekvensene ved de foreslåtte reguleringene for private barnehager.

Nyttig politisk seminar om reguleringer

De fremmøtte politikerne ga tydelige signaler om at ingenting er avgjort om de foreslåtte nye reguleringene av private barnehager, da PBL onsdag inviterte til politisk seminar om temaet.

Publisert:

– Det her var jo et forslag som ble sendt ut på høring. Og poenget med en høring er at hvis det kommer veldig mange motforestillinger, er man jo nødt til å gå tilbake og se at det her ikke var bra nok – for så å gå en ny runde. Så foreløpig er status at vi ikke vet hva som skjer med disse forslagene, sa stortingsrepresentant Guri Melby (V) da debattleder Trude Teige utfordret stortingspolitikere fra Høyre, Venstre, Senterpartiet og SV på tilbakemeldingene fra barnehagesektoren.

Onsdag arrangerte PBL et en og en halv time langt politisk seminar i Oslo med nye reguleringer for private barnehager som tema.

Flere av forslagene til endringer som ble lansert i et høringsnotat i april i fjor, er blitt godt tatt imot av sektoren. Andre er det mer strid om. Med dette seminaret ønsket PBL å bidra til å opplyse om noen av de aktuelle problemstillingene, samt gi oppdatert informasjon om den økonomiske utviklingen i sektoren.

I tillegg til politikerpanelet, bidro en rekke representanter fra barnehager, PBL og andre miljøer til å belyse konsekvensene av varslede endringer i barnehagenes rammebetingelser.

Sektoren sett fra flere perspektiver

Hege Skjei (Bukkspranget gårds- og naturbarnehage), Harald Berge Breistein (NLM-barnehagene) og Hans Jacob Sundby (Læringsverkstedet) belyste hver på sin måte hvordan en stor andel av de private barnehagene allerede har store økonomiske utfordringer, lenge før varslede innstramminger eventuelt slår inn.

Økonomi- og statistikkanalytikerne Bjørn-Kato Winther og Anders Grønmo fra PBL analyserte situasjonen i sektoren med makrotall. Og samfunnsøkonom Steinar Juel (Civita), aktuar Pål Lillevold (Lillevold & Partners) og direktør Jan Otto Risebrobakken (Storebrand), så fra hver sine ståsteder noen av reguleringsforslagene utenfra.

Kunnskapsdepartementet var invitert, men takket nei til å delta. Også rådgivningsselskapet BDO, som blant annet står bak rapporten som danner grunnlaget for forslaget om å redusere pensjonstilskuddet, ble forespurt om å delta, men var heller ikke representert på seminaret.

– Uansvarlig å iverksette

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL sa blant annet følgende da hun avrundet seminaret:

– Etter å ha hørt på det som er sagt her i salen nå i dag, er jeg ikke mindre overbevist enn før om at det er nødvendig at regjeringen tar et steg tilbake før den legger frem de endelige forslagene til nye reguleringer. Vi må ha en ny og kunnskapsbasert diskusjon før beslutninger fattes. Det er rett og slett dokumentert så store usikkerheter om faktagrunnlaget, at det vil være direkte uansvarlig å iverksette flere av de varslede grepene nå.

Positiv til regulering

Lindboe beskriver seminaret som svært nyttig og håper at politikere i salen og representantene for sektoren fikk god kunnskap med seg i det videre arbeidet.

– Selv om private barnehager leverer veldig høy kvalitet og sparer samfunnet for store beløp, skal vi ha respekt for at samfunnet alltid vil ha behov for å kikke oss ekstra i kortene. Når vi driver tjenester som er finansiert av skattebetalerne, må virksomheten ha legitimitet. Sånn er det, og sånn skal det være. Derfor har også PBL fra dag én vært positive til en helhetlig gjennomgang av de økonomiske reguleringene av sektoren.  Men gjennomgangen og forslagene til regulering må altså være helhetlige. Og de må bygge på et godt og gjennomarbeidet faktagrunnlag som vi alle kan være enige om, sier Anne Lindboe.

Se sendingen!

PBL streamet seminaret direkte på Facebook. Du kan se opptaket i videovinduet under. De ulike deltakerne starter sine innlegg på følgende tidspunkter i videoen:

  • 06.15: Eirik Husby, styreleder PBL.
  • 12.35: Hege Skjei, Bukkspranget barnehage (Stjørdal)
  • 15.20: Harald Berge Breistein, NLM-barnehagene.
  • 19.40: Hans Jacob Sundby, Læringsverkstedet.
  • 25.30: Bjørn-Kato Winther, PBL.
  • 38.00: Steinar Juel, Civita.
  • 49.10: Anders Grønmo, PBL.
  • 55.05: Pål Lillevold, Lillevold & Partners.
  • 1.04.25: Jan Otto Risebrobakken, Storebrand.
  • 1.11.20: Politisk debatt: Mathilde Tybring-Gjedde (H), Guri Melby (V), Marit Knutsdatter Strand (Sp) og Mona Fagerås (SV).
  • 1.30.35: Anne Lindboe, PBL.