PBL positiv til varslet gjennomgang

Barnehagebilde Arild M. Olsen innfelt

Barnehagebilde Arild M. Olsen innfelt

PBL positiv til varslet gjennomgang

Kunnskapsministeren varsler gjennomgang av reguleringene av private barnehager. PBL ønsker gjennomgangen velkommen og har bedt om møte med statsråden.

Publisert:

– Vi ønsker en gjennomgang av reguleringene i sektoren velkommen. Hele sektoren er avhengig av legitimitet og samfunnets tillit. I den grad myndighetene mener at dagens system ikke sikrer den nødvendige tilliten, må vi få dette på plass. Men det vil være helt avgjørende at en slik gjennomgang omfatter hele barnehagesektoren, ikke bare private barnehager, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.  

– På vegne av våre mange medlemmer er jeg overhodet ikke bekymret for en slik gjennomgang. Men jeg håper den kan bidra til å skape forutsigbarhet for aktørene og legge grunnlaget for ytterligere forbedring av kvaliteten i hele sektoren, legger han til.

Glad for at tilsynet skal under lupen

Initiativet fra vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim kommer blant annet etter oppslag om kjøp og salg av barnehager i media.

Statsråden har uttalt at departementet vil se nærmere på reguleringene i sektoren og nevner blant annet pengestrømmene i sektoren og kommunenes rolle som tilsynsmyndighet.

– PBL er glad for at den problematiske tilsynsordningen i sektoren tas opp til vurdering. Vi har alt for mye dokumentasjon på at dagens system ikke fungerer og trenger derfor en full gjennomgang av hele tilsynsordningen, sier Olsen.

Har spart samfunnet for 2 milliarder hvert år

På bakgrunn av utspillet fra statsråden ba PBL torsdag om at snarlig møte for å diskutere den varslede gjennomgangen. I brevet til departementet skriver PBL blant annet:

«Det er av stor betydning at de offentlige midlene i sektoren brukes på en slik måte at det gir så mange og så gode barnehager som mulig. Det er PBLs håp at en slik gjennomgang kan bidra til å skape forutsigbarhet for aktørene i sektoren og legge grunnlaget for å utvikle kvaliteten ytterligere.»

«Fra før vet vi at kostnadene per barnehageplass er lavere i private barnehager og at samfunnet de siste årene i snitt har spart om lag 2 milliarder kroner hvert år på at private aktører har drevet barnehager. Vi vet også at tilfredsheten med private barnehager er gjennomgående høyere enn tilfredsheten med kommunale barnehager.»

«Derfor må hele sektoren være omfattet eventuell gjennomgang, ikke kun den delen av sektoren som synes å levere et minst like godt tilbud til en for samfunnet lavere kostnad.»

Se brevet til statsråden: PBL ber om snarlig møte med kunnskapsministeren