Felles front mot kutt i pensjonstilskuddet

Felles front mot kutt i pensjonstilskuddet

PBL og fagforeningene vil sammen arbeide for å stoppe kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager, uten at det først har vært en helhetlig gjennomgang av finansieringen av private barnehager.

Publisert:

I den pågående høringen om endringer i reguleringene av private barnehager, foreslår regjeringen blant annet kutt i pensjonstilskuddet.

Dette har PBL advart sterkt mot. En rapport aktuarfirmaet Lillevold & Partners har utarbeidet på oppdrag fra PBL viser at den påståtte «overkompensasjonen» av pensjonskostnader i private barnehager er betydeligere mindre enn det regjeringen legger til grunn.

I tillegg mener PBL at eventuelle endringer i pensjonstilskuddet kun kan gjøres etter en helhetlig gjennomgang og vurdering av hele systemet for finansiering av private barnehager.

Nå er det klart at PBL og fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta skal jobbe sammen for å hindre kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager. Som en del av enigheten om en ny pensjonsavtale, er partene også enige om følgende:

«Partene er enige om at vi i fellesskap skal påvirke regjering og Stortinget til å unnlate avkorting i pensjonstilskuddet i dagens tilskuddsmodell, uten at det samtidig gjøres en helhetlig gjennomgang, hvor også øvrige tilskuddselementer sees på.»

– Dette er en svært viktig sak for våre medlemmer. Konsekvensene av et kutt i pensjonssjablongen er dramatisk for svært mange av barnehagene. Vi har gjennom forhandlingene om ny pensjon nå dokumentert overfor de ansattes organisasjoner at våre barnehager bruker pensjonstilskuddet i tråd med intensjonene. Derfor er det veldig gledelig at organisasjonene også støtter vårt krav om en helhetlig gjennomgang. Kanskje kan deres bidrag være med på å tegne et annet bilde av pensjonskostnadene i private barnehager enn det som har blitt stående som en «sannhet», sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Den nye pensjonsavtalen er en del av enigheten i mellomoppgjøret i forhandlingene i PBL-området.

Avtalen skal godkjennes av styret i PBL og av de respektive organene i arbeidstakerorganisasjonene før den eventuelt trer i kraft.

1.750 barnehager med om lag 29.000 ansatte er omfattet av PBLs hoved- og hovedtariffavtale med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.