Arbeidet med nye reguleringer utsatt til høsten 2020

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Foto: Eirin Larsen, SMK

Arbeidet med nye reguleringer utsatt til høsten 2020

I en pressemelding onsdag bekrefter kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) at det videre arbeidet med nye reguleringer av private barnehager er utsatt til høsten 2020.

Publisert:

Det er en god og nødvendig avgjørelse, ifølge administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

– Alle berørte parter har mer enn nok å gjøre med å håndtere koronakrisen, og det er svært viktig at et så omfattende arbeid som det regjeringen har igangsatt, blir fullført på en så grundig måte som mulig, sier Lindboe.

Vil du motta informasjon og rådgiving fra PBL? Klikk her og meld deg på PBLs populære nyhetsbrev!

Krevende koronasituasjon

Regjeringen leverte onsdag et forslag til Stortinget om å opprette et nasjonalt økonomisk tilsyn for private barnehager, som regjeringen tidligere har varslet om.

Samtidig kunngjorde kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby at øvrige lovforslag knyttet til arbeidet med nye reguleringer av private barnehager er utsatt til over sommeren. PBL har etter utbruddet av korona-pandemien hatt dialog med statsråden om det videre arbeidet med nye reguleringer.

– Planen var å ha et mer omfattende lovforslag klart denne våren, men den krevende koronasituasjonen gjør at vi blir nødt til å arbeide videre med dette til høsten, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding onsdag.

Ber om helhetlig gjennomgang

I forbindelse med regjeringens arbeid med nye reguleringer av private barnehager, har PBL bedt om at en grundig gjennomgang av hele finansieringssystemet måtte ligge til grunn for eventuelle lovforslag.

–  Dette har foreløpig manglet i arbeidet fra regjeringen som til nå i stedet har lansert forslag til endringer innenfor enkeltelementer i finansieringssystemet, for eksempel pensjonspåslaget, uten å vurdere helheten. Vi forventer at regjeringen tar de signalene som er kommet fra sektoren og sterke fagmiljøer på alvor før lovforslagene fullføres og sendes ut, sier Anne Lindboe.

Positiv til tilsyn-forslag

PBL er positiv til at forslaget om å opprette et nasjonalt økonomisk tilsyn for private barnehager nå er sendt til Stortinget.

Anne Lindboe, PBL

–  Private barnehager er i veldig stor grad offentlig finansiert. Derfor er det svært viktig at samfunnet har tillit til at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode. Vi vet at det i kommunene er store variasjoner både i kompetanse og kapasitet til å utføre faglig gode tilsyn. Vi ser også at regelverket tolkes ulikt i ulike kommuner. Derfor imøteser vi opprettelsen av et nasjonalt tilsyn, sier Anne Lindboe.