Realnedgang i driftstilskudd neste år – selv uten pensjonskutt

Mindre til drift. Private barnehager får lavere økning i driftstilskudd enn det som er forventet lønns- og prisvekst i 2021. Det viser foreløpige tall basert på innrapporterte tilskuddssatser fra 161 kommuner. Foto: Getty Images

Realnedgang i driftstilskudd neste år – selv uten pensjonskutt

Private barnehager får lavere økning i driftstilskudd enn det som er forventet lønns- og prisvekst i 2021. Dette gjelder også barnehager som ikke er rammet av et foreslått kutt i pensjonstilskudd. Det viser foreløpige tall basert på innrapporterte tilskuddssatser fra 161 kommuner.

Publisert:

31. oktober gikk fristen ut for kommunene til å fatte vedtak om satser for driftstilskudd for 2021. Samfunnspolitisk avdeling i PBL kontrollerer fortløpende vedtakene etter hvert som barnehager sender dem inn.

Mens barnehager i mange kommuner venter på at bemanningsnormen fra 2019 skal bli fullfinansiert neste år, viser det store bildet at det går mot en realnedgang i driftstilskuddene både for enkeltstående barnehager og barnehager i konsern i 2021.

Dette kommer i tillegg til en allerede vedtatt nedgang i kapitaltilskuddene for alle private barnehager.

Differensierte satser

I tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett differensierer kommunene i høst driftstilskuddene. Enkeltstående barnehager beholder inntil videre sjablongen på 13 prosent pensjonspåslag, mens barnehager som inngår i et konsern med to eller flere barnehager, får 11 prosent.

Så langt er tilskuddssatsene for 161 kommuner med private barnehager kommet inn og gjennomgått av PBL.

Disse tallene viser at barnehager med 13 prosent pensjonstilskudd får en nominell vekst på 1,8/1,6 prosent (små/store barn). Barnehager med 11 prosent pensjonstilskudd får en nominell nedgang på 0,4/1,0 prosent.

Mindre å rutte med

Men justerer du for forventet lønns- og prisvekst på 2,7 prosent for 2021, er det store bildet at også enkeltstående barnehager vil få mindre å rutte med til neste år enn de har i år.

Barnehager som å tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett får et pensjonstilskudd på 11 prosent, har en realnedgang på rundt fire prosent, mens barnehager som i 2021 beholder 13 prosent pensjonspåslag, får en realnedgang i driftstilskuddene på en prosent.

Store variasjoner

Det er fortsatt store lokale variasjoner. Det er om lag cirka 110.000 kroner i forskjell på høyeste og laveste innrapporterte sats (barn 0-2 år).

Enkelte steder er utviklingen positiv. I Karmøy, som i mange år har ligget blant landet desidert laveste, øker i 2021 småbarnssatsen fra 193.521 til 221.291 kroner. Økningen er på 14 prosent.

I mange andre kommuner øker imidlertid ikke tilskuddene i takt med innfrielsen av bemanningsnormen i 2019. I Trondheim gikk bemanningen i kommunale barnehager fra 6,1 til 5,9 fra 2018 til 2019. Her er småbarnssatsen økt fra 217.159 til 220.256 kroner, en økning på 1,4 prosent nominelt.

Kutt i kapitaltilskudd

I tillegg til en realnedgang i driftstilskudd vil barnehagene i 2021 oppleve et kutt på 245 millioner kroner i kapitaltilskudd.

Ettersom det er helt individuelt hvordan barnehagenes kapitalkostnader er innrettet, er det vanskelig for PBL å anslå hvordan dette kuttet vil påvirke den enkelte barnehage.

Kuttet er begrunnet i et regnestykke som viser hvordan kapitalkostnadene teoretisk påvirkes av den historisk lave renten og den lave prisstigningen vi opplever akkurat nå.

Men det er på langt nær alle barnehager som kan regne med at effekten blir slik som Kunnskapsdepartementet forutsetter:

  • Barnehager som holder til i leide lokaler, kan ikke vente at leieprisene går ned i takt med lavere renter.
  • Nærmere 600 barnehager med allerede inngått fastrenteavtale hos Husbanken vil ikke nyte godt av at rentene på nye fastrenteavtaler er gått ned til et historisk lavt nivå.
  • Private barnehager som har gjeld utenfor Husbanken, har gjerne helt andre rentevilkår enn det som ligger til grunn for beregningen av kapitaltilskuddssatser.

Det er dessuten liten realisme i at kapitalkostnadene i barnehagene går ned i takt med barnehagenes alder, slik som trappetrinnsmodellen i tilskuddsordningen forutsetter.