Se medlemsmøtet om mulig pensjonskutt i opptak

Se medlemsmøtet om mulig pensjonskutt i opptak

Fredag arrangerte PBL medlemsmøte om mulige pensjonskutt. Fikk du ikke med deg selve medlemsmøtet, kan du nå se det i opptak.

Publisert:

PBL publiserte tirsdag denne uken en oversikt over hva kuttene i pensjon, som regjeringen har skissert, vil koste hver enkelt av medlemsbarnehagene. Oversikten viser hvilke dramatiske konsekvenser regjeringens kuttforslag kan få for den enkelte private barnehage og det er viktig at vi får belyst den alvorlige situasjonen for politikerne som kan vedta et eventuelt pensjonskutt.

De mulige pensjonskuttene var tema for medlemsmøtet som ble sendt via PBL Campus - vår nye digitale arena for kurs og konferanser. Dessverre hadde vi noen tekniske utfordringer med sendingen, som resulterte i at medlemsmøtet ble noe forsinket. Men om du ikke fikk sett det fredag formiddag, kan du nå se hele møtet i opptak.

Se medlemsmøtet i opptak 

Del konsekvensene av et pensjonskutt

På medlemsmøtet informerte PBL om arbeidet for å stoppe kuttforslaget og om hvorfor vi mener det er galt å kutte i pensjonstilskudd til alle barnehager. 

Se oversikt over hva kuttene som regjeringen har skissert vil kunne koste hver enkelt av medlemsbarnehagene i PBL (beregninger for 2020).

I et eget skjema på pbl.no oppfordres barnehagene til å beskrive hvilke konsekvenser et kutt i tilskuddet vil få for den aktuelle barnehagen. Tilbakemeldingene fra medlemmene vil bli brukt i PBLs videre informasjonsarbeid.

Fire av ti gikk med underskudd

Regjeringens arbeid med nye reguleringer for private barnehager har pågått siden høsten 2017. Det er ventet at regjeringen denne høsten vil komme med flere avklaringer, blant annet om fremtidig pensjonspåslag.

For PBL har arbeidet med å stoppe et mulig kutt i pensjonstilskuddet hatt svært høy prioritet siden forslaget fra regjeringen kom i april 2019. Forslaget fra regjeringen bygger på et tallmateriale som både PBL, pensjonsleverandør Storebrand og aktuarfirmaet Lillevold & Partners bestrider.

Et eventuelt kutt i pensjonstilskuddet vil komme svært ubeleilig for mange barnehager. Ferske tall viser at fire av ti private barnehager gikk med underskudd i 2019 og at enda flere styrer mot underskudd i 2020.

Se medlemsmøtet i opptakj