PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste

Gjør barnehagen til en enda bedre arbeidsplass.

Tilpasset din barnehage

Få et skreddersydd opplegg. Vi har bred erfaring med alle typer barnehager.

Friskere ansatte

Færre sykmeldinger med riktig kunnskap og tilrettelegging.

Godt arbeidsmiljø

En enda bedre barnehage med en positiv og meningsfull arbeidshverdag.

Slik skaper vi en bedre arbeidsplass

Ingen arbeidsplasser er like. Derfor lager vi et eget opplegg for din barnehage, som gir resultater der dere trenger det mest.

Du får en grunnpakke som består av

  • Oppstartsmøte
  • Verktøy for sykefraværsoppfølging
  • Årlig aktivitetsplan
  • Årsrapport
  • Kort rådgivning på telefon og e-post
  • Nyhetsbrev
– Vi bruker PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste ganske flittig. For meg er det viktig med et solid HMS-arbeid i barnehagen.
daglig leder Marit Edseth i Sørholtet barnehage

Få tilbud

Din e-postadresse

Du kan også kontakte oss direkte på 75 55 37 00 eller .

Samarbeid med dyktige og hyggelige folk

Vi er landets eneste bedriftshelsetjeneste som er skreddersydd for barnehager. Sammen med barnehagens ledere, ansatte og verneombud skaper vi en barnehage det er godt å jobbe i. Vi dekker hele landet og vil besøke din barnehage for kartlegging og oppfølging. Rådgiverne som vil hjelpe deg og din barnehage er:

Hanne Kvaløsæter

Spesialrådgiver ledelse og arbeidsmiljø

Hanne har ledelse og psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø som sitt fagområde. Hun jobber også med rådgivning og undervisning knyttet til rus og AKAN, systematisk HMS arbeid, sykefraværsoppfølging etc. Hanne er utdannet førskolelærer og har videreutdanning i HMS. I tillegg har Hanne en mastergrad i personalledelse/HRM.
Hun har jobbet i de fleste roller innenfor barnehagesektoren, så det er få som kjenner barnehagens hverdag like godt som Hanne.

Hanne jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Bodø.

Frøydis Våge

avdelingsleder

Frøydis jobber med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid, ergonomi og sykefraværsoppfølging. Frøydis har lang erfaring innen ergonomi, rehabilitering og arbeid med psykososialt arbeidsmiljø. Hun har jobbet fire år med individuell oppfølging av sykemeldte. Frøydis er også utdannet kognitiv terapeut og har videreutdanning i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Frøydis jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Bergen.

PBL Bedriftshelsetjeneste

Johanne Lie-Berland

HMS-rådgiver/fysioterapeut

Johanne jobber med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid, ergonomi og individuell sykefraværsoppfølging.
Hun utfører fysioterapirelaterte oppgaver som individuell oppfølging og arbeidsplassvurderinger.
Hun holder kurs om ergonomi, stressmestring og praktisk sykefraværsoppfølging.

Johanne har lang erfaring fra arbeid med individuell oppfølging av sykemeldte, arbeidsrettet rehabilitering og undervisning rettet mot muskel- og skjelettplager og smertemestring.

Johanne jobber ved bedriftshelsetjenstens kontor i Bergen.

Sølvi Mellingen

HMS-rådgiver/yrkeshygieniker

Sølvi bistår med rådgivning og veiledning innenfor generelt HMS-arbeid og yrkeshygiene. Hun jobber med yrkeshygieniske kartlegginger som f.eks. inneklima, fuktskader, belysning, støy og kjemikalier.

Sølvi bistår med veiledning innen internkontrollsystem, og benytter gjerne internrevisjon som kartleggingsmetode. Hun underviser i systematisk HMS-arbeid og risikoanalyse, og skreddersyr interne kurs etter barnehagens behov.

Sølvi er utdannet HMS-ingeniør fra Høgskulen Stord/Haugesund, og har erfaring som HMS-rådgiver og yrkeshygieniker i bedriftshelsetjeneste for ulike bransjer.

Sølvi jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Bergen.

Anette Grainger

HMS-rådgiver/fysioterapeut

Anette jobber med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid, ergonomi, støy, psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering.

Hun er spesialist i helse/miljø-ergonomi fra MNFF og utfører fysioterapirelaterte oppgaver som individuell oppfølging og arbeidsplassvurderinger. Anette har 13 års erfaring fra privat praksis og bedriftshelsetjeneste – i all hovedsak rettet mot muskel- og skjelettplager. Hun har i tillegg videreutdanning i konflikthåndtering ved Diakonhjemmet høgskole.

Anette jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Stavanger.

Kjetil Landsverk

HMS-rådgiver/fysioterapeut

Kjetil jobber med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid og ergonomi. Barnehagene treffer ham gjerne i forbindelse med fysioterapirelaterte oppgaver som individuell oppfølging og arbeidsplassvurderinger, samt sykefraværsoppfølging. Han underviser også i ergonomi og stressmestring.

Kjetil har fem års erfaring fra privat praksis hvor han i hovedsak jobbet med muskel- og skjelettplager. Han har også jobbet som bedriftsfysioterapeut.

Kjetil jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Oslo.

Anne-Lise Hole Blakstad

HMS-rådgiver/sykepleier

Anne-Lise arbeider med systematisk HMS-arbeid, hovedsakelig sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, psykososialt arbeidsmiljø og AKAN-arbeid.
Hun har lang erfaring fra arbeid i bedriftshelsetjeneste, blant annet fra Orkla og AS Norske Shell. Det siste året har hun arbeidet i Synergi Helse. Videre har hun studert arbeids- og organisasjonspsykologi.

Anne-Lise jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Oslo.

Katrine Skjetne

HMS-rådgiver/fysioterapeut

Katrine jobber med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid og ergonomi. Hun har som fysioterapeut bred erfaring med individuell oppfølging og arbeidsplassvurderinger, samt generell bistand i sykefraværsoppfølging. Hun underviser i ergonomi og legger da vekt på forebygging og fysisk aktivitet.

Katrine har fem års erfaring fra tidligere arbeid med helsefremmende aktiviteter på jobb og bedriftshelsetjenester innen flere ulike bransjer.

Katrine jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Oslo.

Hanne Bjerke

avdelingsleder

Hanne arbeider med systematisk HMS-arbeid, hovedsakelig sykefraværsoppfølging, rådgivning til leder og ansatte, psykososialt arbeidsmiljø og AKAN-arbeid. Hun underviser i hygiene og smittevern, trygg mat i barnehagen, stressmestring, seniorpolitikk og AKAN arbeid.

Hanne har lengre erfaring fra bedriftshelsetjenesten, og er spesielt opptatt av systematikk i HMS arbeidet, og at arbeidsglede og ansvar for eget arbeidsmiljø er viktig i barnehagene.

Hun tar nå en videreutdanning i ledelse- og organisasjonspsykologi.

Hanne jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Oslo.

Lise Marie Grøttland Brox

HMS-rådgiver/sykepleier/HMS-verneingeniør

Lise arbeider som rådgiver innen systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid. Hun er opptatt av tilnærming, forståelse og god utøvelse av risikoanalyse og dokumentasjon.

Hun arbeider med bruk av PBL Mentor HMS digitale dokumentasjonssystem og hun gir råd til de barnehagene som bruker ulike andre dokumentasjonssystemer.

Etter over 30 år som sykepleier, og de ti siste årene innen bedriftshelsetjeneste, har Lise opparbeidet seg bred erfaring. Hovedsakelig arbeider hun med sykefravær, psykososialt arbeidsmiljø, seniorpolitikk, hygiene- og smittevern, førstehjelp og beredskap.

Lise er tilknyttet bedriftshelsetjenestens kontor i Bodø.

Få et pristilbud

Gjør som nærmere 1000 andre barnehager. Bestill bedriftshelsetjeneste fra PBL.

Jeg ønsker pristilbud

Du kan også kontakt oss direkte på 75 55 37 00 eller  .