Mentor BHT

Mentor BHT

Gjør barnehagen til en enda bedre arbeidsplass med bedriftshelsetjeneste fra Mentor+.

Tilpasset din barnehage

Få et skreddersydd opplegg. Vi har bred erfaring med alle typer barnehager.

Friskere ansatte

Færre sykmeldinger med riktig kunnskap og tilrettelegging.

Godt arbeidsmiljø

En enda bedre barnehage med en positiv og meningsfull arbeidshverdag.

Slik skaper vi en bedre arbeidsplass

Ingen arbeidsplasser er like. Derfor lager vi et eget opplegg for din barnehage, som gir resultater der dere trenger det mest.

Du får en grunnpakke som består av

  • Oppstartsmøte
  • Verktøy for sykefraværsoppfølging
  • Årlig aktivitetsplan
  • Årsrapport
  • Kort rådgivning på telefon og e-post
  • Nyhetsbrev
– Vi bruker Mentor Bedriftshelsetjeneste ganske flittig. For meg er det viktig med et solid HMS-arbeid i barnehagen.
daglig leder Marit Edseth i Sørholtet barnehage

Vi er barnehagens ekspertbistand

Alle bedrifter kan søke om tilskudd til ekspertbistand. Det er ikke lenger slik at barnehagen må ha en avtale for å søke om ekspertbistand, men skal drøfte saken med NAV før det søkes om tilskudd.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste er regnet som tilbyder av eksperthjelp, og vi anbefaler dere å ta kontakt med oss dersom dere har utfordringer knyttet til sykefravær. Vi kan bistå dere med:

  • Hjelp til kartlegging av den ansattes situasjon
  • Forslag til hvordan vi kan hjelpe arbeidsgiver og ansatt videre.
  • Søknaden til Nav.

OBS: Det er et krav at arbeidsgiveren skal drøfte saken med NAV før det søkes om tilskudd. Se siden Kontakt NAV – arbeidsgiver, eller ring arbeidsgivertelefonen på +47 55 55 33 36, hverdager klokken 09.00–15.00.

Få tilbud

Din e-postadresse

Du kan også kontakte oss direkte på 75 55 37 00 eller .

Samarbeid med dyktige og hyggelige folk

Vi er landets eneste bedriftshelsetjeneste som er skreddersydd for barnehager. Sammen med barnehagens ledere, ansatte og verneombud skaper vi en barnehage det er godt å jobbe i. Vi dekker hele landet og vil besøke din barnehage for kartlegging og oppfølging. Rådgiverne som vil hjelpe deg og din barnehage er:

Hanne Kvaløsæter

Spesialist i ledelse og arbeidsmiljø

Hanne har ledelse og psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø som sitt fagområde.

Hun jobber også med rådgivning og undervisning knyttet til Jungiansk Type Index, systematisk HMS arbeid, sykefraværsoppfølging etc.

Hanne er utdannet barnehagelærer og har videreutdanning i HMS.

I tillegg har Hanne en mastergrad i personalledelse/HRM der hun har forsket på psykososiale trivselsfaktorer i barnehagen.
Hun har jobbet i de fleste roller innenfor barnehagesektoren, så det er få som kjenner barnehagens hverdag like godt som Hanne.

Hanne jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Bodø.

Frøydis Våge

avdelingsleder

Frøydis jobber med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid, ergonomi og sykefraværsoppfølging. Frøydis har lang erfaring innen ergonomi, rehabilitering og arbeid med psykososialt arbeidsmiljø. Hun har jobbet fire år med individuell oppfølging av sykemeldte. Frøydis er også utdannet kognitiv terapeut og har videreutdanning i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Frøydis jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Bergen.

PBL Bedriftshelsetjeneste

Johanne Lie-Berland

HMS-rådgiver/fysioterapeut

Johanne jobber med rådgivning, veiledning og kursing innen generelt HMS-arbeid, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, og sykefraværsarbeid i barnehagen.

Johanne har lang erfaring fra arbeid med individuell oppfølging av sykemeldte, arbeidsrettet rehabilitering, og arbeidsplassvurderinger. Hun bistår barnehagene som ekspert i vanskelige sykefraværssaker (ekspertbistand), med konflikthåndtering, i rus/AKAN-saker, og med gravideoppfølging.

For tiden holder Johanne på med en master i personalledelse/HRM som avsluttes våren 2024.

Johanne jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Bergen.

Anette Grainger

HMS-rådgiver/fysioterapeut

Fysioterapeut med spesialisering innenfor arbeidshelse og ergonomi, MNFF. Tilleggsutdannelse innen konfliktarbeid og mekling, samt Master i ledelse, strategi og økonomi (E-MBA).

Anette har ansvar for oppdrag innen ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, sykefraværsoppfølging, HMS- opplæring og risikovurderinger. Sertifisert faktaundersøker (mobbe/trakasseringssaker). Deltaker i arbeidsgruppe for IA-bransjeprogram barnehage.

Bistår i ekspertbistandsaker.

Anette jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Stavanger.

Kjetil Landsverk

HMS-rådgiver/fysioterapeut

Kjetil jobber med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid og ergonomi. Barnehagene treffer ham gjerne i forbindelse med fysioterapirelaterte oppgaver som individuell oppfølging og arbeidsplassvurderinger, samt sykefraværsoppfølging. Han underviser også i ergonomi, stressmestring og førstehjelp. Han er også en av foredragsholderne på vårt populære HMS kurs.

Kjetil har fem års erfaring fra privat praksis hvor han i hovedsak jobbet med muskel- og skjelettplager. Han har også jobbet som bedriftsfysioterapeut.

Kjetil jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Oslo.

Anne-Lise Hole Blakstad

HMS-rådgiver/sykepleier

Anne-Lise arbeider med systematisk HMS-arbeid, hovedsakelig sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, psykososialt arbeidsmiljø og AKAN-arbeid.
Hun har lang erfaring fra arbeid i bedriftshelsetjeneste, blant annet fra Orkla og AS Norske Shell. Det siste året har hun arbeidet i Synergi Helse. Videre har hun studert arbeids- og organisasjonspsykologi.

Anne-Lise jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Oslo.

Katrine Skjetne

HMS-rådgiver/fysioterapeut

Katrine jobber med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid og har jevnlig kontakt med kunder i sykefraværsoppfølging og ved konflikthåndtering. Hun underviser i ergonomi og har som fysioterapeut bred erfaring med individuell oppfølging og arbeidsplassvurderinger knyttet til muskel/skjelettplager. Hun holder også våre populære førstehjelpskurs og HMS grunnkurs.

Katrine har fem års erfaring fra tidligere arbeid med helsefremmende aktiviteter på jobb og har vært ansatt i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste siden 2017. Hennes målsetning er at ledere og ansatte skal bli kjent med hvordan trivsel, mestring, rolleforståelse og god og støttende ledelse påvirker kroppen og hodet – og omvendt!

Bistår i ekspertbistandsaker.

Katrine jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Oslo.

Hanne Bjerke

avdelingsleder

Hanne arbeider med systematisk HMS-arbeid, sykefraværsoppfølging, rådgivning til leder og ansatte, og AKAN-arbeid. Hun underviser i systematisk HMS-arbeid og bruk av PBL Mentor HMS, hygiene og smittevern, trygg mat i barnehagen, sykefravær og nærvær, seniorpolitikk/ «midt i livet» og AKAN arbeid.

Hanne har 8 års erfaring fra bedriftshelsetjenesten, og er spesielt opptatt av systematikk i HMS arbeidet, og hvordan jobbe med risikoforhold i barnehagen som påvirker de ansattes arbeidshelse og fravær.

Bistår i ekspertbistandsaker.

Hanne jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Oslo.

Lise Marie Grøttland Brox

HMS-rådgiver/sykepleier/HMS-verneingeniør

Lise arbeider som rådgiver innen systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid. Hun er opptatt av tilnærming, forståelse og god utøvelse av risikoanalyse og dokumentasjon.

Hun arbeider med bruk av PBL Mentor HMS digitale dokumentasjonssystem og hun gir råd til de barnehagene som bruker ulike andre dokumentasjonssystemer.

Etter over 30 år som sykepleier, og de ti siste årene innen bedriftshelsetjeneste, har Lise opparbeidet seg bred erfaring. Hovedsakelig arbeider hun med sykefravær, psykososialt arbeidsmiljø, seniorpolitikk, hygiene- og smittevern, førstehjelp og beredskap.

Lise er tilknyttet bedriftshelsetjenestens kontor i Bodø.

Annette Johansen

Prosjektsekretær

Annette er administrativ støtte for daglig leder i PBL Mentor og avdelingsledere i PBL Mentor bedriftshelsetjeneste.

Barnehagene treffer henne når de ringer bedriftshelsetjenesten telefon og ønsker svar på spørsmål om kurspåmelding, kursavvikling og mye annet.

Annette jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Oslo.

Lene Sjøvik Offstad

HMS-rådgiver/fysioterapeut

Lene arbeider med råd- og veiledning innen systematisk HMS-arbeid og jobber hovedsakelig med sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi og hun er sertifisert førstehjelpsinstruktør.

Hun har lang erfaring fra arbeid i bedriftshelsetjeneste og fokuset har vært på helsefremmende arbeidsplasser og systematisk HMS arbeid. Lene har nylig gjennomført videreutdanning i Helse, miljø og sikkerhet.  

Bistår i ekspertbistandsaker.

Lene jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Oslo. 

Steffen Roth

Spesialist i arbeids- og miljømedisin/bedriftslege

Steffen er spesialist innen feltet arbeidsmedisin og miljømedisin og jobber med å forebygge, redusere risiko for, og behandle sykdommer som kan oppstå i arbeidslivet og av miljøpåvirkning. Som bedriftslege i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste bistår han i faglig veiledning og oppdatering av de tema som omhandler helse og miljø på arbeidsplassen.

Steffen har lang erfaring fra forskjellige bedriftshelsetjenester og ble spesialist i arbeids og miljømedisin i 2014. Han har bakgrunn fra klinisk arbeid på sykehus, juss, internasjonalt humanitært arbeid med flere organisasjoner og Forsvaret.

Steffen jobber ved bedriftshelsetjenestens kontor i Oslo

Få et pristilbud

Gjør som mer enn 1000 andre barnehager – bestill bedriftshelsetjeneste fra PBL.

Jeg ønsker pristilbud

Du kan også kontakt oss direkte på 75 55 37 00 eller .