Bestillingskurs PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste

Bestillingskurs PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har utviklet en rekke kurs barnehagen kan bestille, enten alene eller sammen med andre barnehager. Vi kan også sette sammen kurs tilpasset barnehagens behov og ønsker.

Vi kan bidra med kurs og kompetanse inn i hele personalgruppen. Hvorfor ikke sette HMS på agendaen til neste planleggingsdag eller benytte neste personalsamling til et førstehjelpskurs?

Ta kontakt med oss for et kurstilbud. Sammen finner vi ut hva dere trenger.

Her ser du oversikt over våre bestillingskurs: 

Psykososialt arbeidsmiljø

Førstehjelpskurs

Sykefravær og oppfølging

Støy i barnehagen

Stressmestringskurs

Inneklima i barnehagen

Akan - rus i barnehagen

Hygiene og smittevern

Systematisk HMS-arbeid

Ergonomikurs - arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Seniorpolitikk i barnehagen

Bruk av PBL Mentor HMS 

Den profesjonelle barnehagearbeideren

Relasjonsledelse

Fysisk aktivitet