Seniorpolitikk i barnehagen

Seniorpolitikk i barnehagen

Dette kurset har som mål å få flere barnehageansatte til å stå lenger i arbeid.

Pris

Pris på forespørsel.

Målgruppe

Alle ansatte i barnehagen.

Bestillingskurs

Dette kurset kan bestilles enten til en enkelt barnehage, eller store grupper hvor flere barnehager går sammen. Send e-post til , så finner vi sammen et opplegg som passer for dere.

Å få flere eldre til å stå lengre i arbeid forutsetter tydelig ledelse og et godt arbeidsmiljø i barnehagen. Seniorpolitikk er langsiktig bevisstgjørings- og utviklingsarbeid. Seniorpolitikk har som mål å rekruttere, utvikle og beholde seniormedarbeidere og deres kompetanse.

Kurset omhandler ikke de økonomiske forhold. 

I kurset tar vi opp:

• Viktighet av seniorpolitikk for den enkelte ansatte, arbeidslivet og samfunnet.
• Personalpolitikk/livsfasepolitikk
• Individuelle tilpasninger, meningsfylte arbeidsoppgaver og mestring
• Ulike fysiske og organisatoriske tiltak
• Holdninger hos ansatte til seniorer i barnehagen.
• Eksempel på hvordan man kan utvikle seniorpolitikk i barnehagen.