Praktisk sykefraværsarbeid

Praktisk sykefraværsarbeid

Et godt sykefraværsarbeid er god økonomi for barnehagen.

Pris

Pris på forespørsel.

Målgruppe

Alle ansatte i barnehagen.

Bestillingskurs

Dette kurset kan bestilles enten til en enkelt barnehage, eller store grupper hvor flere barnehager går sammen. Send e-post til , så finner vi sammen et opplegg som passer for dere.

 

Med riktig tilrettelegging kan mange arbeidstakere med ulike helseforutsetninger være i arbeid i større grad enn i dag. Dette kurset skal hjelpe deg med å øke kvaliteten på arbeidet med sykefraværet i barnehagen– og gi både de ansatte og ledere verktøy for å forebygge og redusere sykefravær.

 Kurset tar for seg følgende tema:

• Hvordan følge opp sykefravær i barnehagen?
• Hva må man som arbeidstaker forholde seg til hvis man er sykmeldt?
• Hva må man som arbeidsgiver forholde seg til hvis en ansatt er sykmeldt?
• Hva er tilrettelegging og hvordan gjennomføre dette i barnehagen?
• Hvordan forebygge sykefravær?