Kurs og konferanser

Kurs og konferanser

En viktig oppgave for oss i PBL er å bidra til å øke kompetansen hos deg som jobber i barnehagen. Uansett hvilken rolle du har!

Våre arrangementer

PBL Lederkonferanse 2018

. -
Bodø

Gratis webinar - innføring i PBL Mentor

HMS grunnkurs

. -
Oslo

HMS grunnkurs

. -
Bergen

Bli bedre kjent med PBL Mentor - modul 2

Oslo

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Lillehammer

Verneombudssamling

Stavanger

Å lede arbeidstakere med psykiske plager

Oslo

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Bergen

Gratis Webinar: Innføring i PBL Mentor for ansatte i barnehagen

Hvordan håndtere truende og sinte foreldre?

Skien

Konflikthåndtering i barnehagen

Trondheim

Å lede arbeidstakere med psykiske plager

Ålesund

Verneombudssamling

Oslo

Verneombudssamling

Trondheim

HMS grunnkurs for deg som har PBL Mentor

. -
Oslo
Venteliste

Konflikthåndtering i barnehagen

Bergen

Konflikthåndtering i barnehagen

Stavanger

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Kristiansand

Naturpilotene i møte med ny rammeplan

Ålesund

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Oslo

Bli bedre kjent med PBL Mentor - modul 2

Arendal

Bli bedre kjent med PBL Mentor - modul 2

Larvik

Hva betyr personlighet for det som skjer på jobben?

Haugesund

Hvordan håndtere truende og sinte foreldre?

Haugesund

Å oppleve seg selv som en del av fellesskapet

Oslo

Bli bedre kjent med PBL Mentor - modul 2

Sarpsborg

Lykkelig som senior! Hvordan ha det bra på jobb – og som pensjonist?

Oslo

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Tromsø

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Stavanger

Å oppleve seg selv som en del av fellesskapet

Trondheim

Lykkelig som senior! Hvordan ha det bra på jobb – og som pensjonist?

Skien

Hvordan håndtere truende og sinte foreldre?

Sarpsborg

HMS grunnkurs

. -
Stavanger

Konflikthåndtering i barnehagen

Oslo

Å oppleve seg selv som en del av fellesskapet

Bergen

Konflikthåndtering i barnehagen

Skien

Naturpilotene i møte med ny rammeplan

Tønsberg

Konflikthåndtering i barnehagen

Bodø

Naturpilotene i møte med ny rammeplan

Kristiansand

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Trondheim

Gratis webinar - innføring i PBL Mentor

Hvordan håndtere truende og sinte foreldre?

Oslo

Hva betyr personlighet for det som skjer på jobben?

Oslo

Bli bedre kjent med PBL Mentor - modul 2

Bergen

Å oppleve seg selv som en del av fellesskapet

Stavanger

HMS grunnkurs

. -
Oslo

HMS grunnkurs

. -
Molde

Bli bedre kjent med PBL Mentor - modul 2

Haugesund

Naturpilotene i møte med ny rammeplan

Sarpsborg

HMS grunnkurs

. -
Kristiansand

Naturpilotene i møte med ny rammeplan

Drammen

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Ålesund

Gratis Webinar: Innføring i PBL Mentor for ansatte i barnehagen

Psykososialt arbeidsmiljø i barnehagen

Bestillingskurs

Førstehjelpskurs

Bestillingskurs

Praktisk sykefraværsarbeid

Bestillingskurs

Barn i magen i barnehagen

Bestillingskurs

Støy i barnehagen

Bestillingskurs

Stressmestringskurs

Bestillingskurs

Seniorpolitikk i barnehagen

Bestillingskurs

Ergonomikurs om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager i barnehagen

Bestillingskurs

Inneklima i barnehagen

Bestillingskurs

Rus i barnehagen

Bestillingskurs

Hygiene og smittevern i barnehagen

Bestillingskurs

Har du spørsmål?

Anne-Lise Grundstad Meby er en av flere i kursavdelingen som kan hjelpe deg.