Kurs og konferanser

Kurs og konferanser

En viktig oppgave for oss i PBL er å bidra til å øke kompetansen hos deg som jobber i barnehagen. Uansett hvilken rolle du har!

Våre arrangementer

Bli bedre kjent med PBL Mentor HMS

Bergen

HMS grunnkurs

. -
Oslo

HMS grunnkurs

. -
Molde

Gratis informasjonsmøte PBL Mentor Kidplan

Bergen

Gratis webinar: Innføring i PBL Mentor Kidplan

Bli bedre kjent med PBL Mentor HMS

Haugesund

Bli bedre kjent med PBL Mentor HMS

Arendal

Barnehagen som en lærende organisasjon

Oslo

Naturpilotene i møte med ny rammeplan

Sarpsborg

HMS grunnkurs

. -
Kristiansand

Ledelse i barnehagen – endring og implementering

Oslo

Rammeplankurs for fagarbeidere og assistenter

Oslo

Naturpilotene i møte med ny rammeplan

Drammen

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Ålesund

Rammeplankurs for ledere i barnehagen

Oslo

Nye personvernregler (GDPR) - hva betyr det for min barnehage?

Oslo

Rammeplankurs for fagarbeidere og assistenter

Oslo

Lykkelig som senior! Hvordan ha det bra på jobb – og som pensjonist?

Haugesund

Gratis webinar: PBL Mentor HMS for ansatte i barnehagen.

Gratis informasjonsmøte PBL Mentor Kidplan

Tromsø

Nye personvernregler (GDPR) - hva betyr det for min barnehage?

Oslo
Venteliste

Rammeplankurs for ledere i barnehagen

Oslo

Ledelse i barnehagen – endring og implementering

Oslo

Barnehagen som en lærende organisasjon

Oslo

Rammeplankurs for fagarbeidere og assistenter

Oslo

Rammeplankurs for fagarbeidere og assistenter

Oslo

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Bodø

HMS-konferanse - for en friskere barnehage!

Oslo

Bli bedre kjent med PBL Mentor HMS

Oslo

Hvordan bruke PBL Mentor Kidplan i barnehagen?

Oslo

Vær en bedre leder når krisen rammer

Bergen

HMS grunnkurs

. -
Oslo

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Trondheim

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Stavanger

Bli bedre kjent med PBL Mentor HMS

Trondheim

Nye personvernregler (GDPR) - hva betyr det for min barnehage?

Bergen

Hvordan håndtere truende og sinte foreldre?

Ålesund

Hvordan bruke PBL Mentor Kidplan i barnehagen?

Trondheim

Mobbing i barnehagen – ditt ansvar

Trondheim

Nye personvernregler (GDPR) - hva betyr det for min barnehage?

Trondheim

Nye personvernregler (GDPR) - hva betyr det for min barnehage?

Oslo

Nye personvernregler (GDPR) - hva betyr det for min barnehage?

Oslo

Konflikthåndtering i barnehagen

Bergen

Bli bedre kjent med PBL Mentor HMS

Ålesund

Hvordan bruke PBL Mentor Kidplan i barnehagen?

Ålesund

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Bergen

HMS grunnkurs for deg som har PBL Mentor HMS

. -
Oslo

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Kristiansand

Vær en bedre leder når krisen rammer

Trondheim

Praktisk styrearbeid i barnehagen

Oslo

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Oslo

Førstehjelp for ansatte i barnehagen

Bergen

Bli bedre kjent med PBL Mentor HMS

Tjeldsund

Førstehjelp for ansatte i barnehagen

Trondheim

Hvordan bruke PBL Mentor Kidplan i barnehagen?

Tjeldsund

Bli bedre kjent med PBL Mentor HMS

Tromsø

HMS grunnkurs

. -
Trondheim

Hvordan bruke PBL Mentor Kidplan i barnehagen?

Tromsø

Verneombudssamling

Bergen

Vær en bedre leder når krisen rammer

Oslo

Verneombudssamling

Oslo

Verneombudssamling

Tromsø

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Hamar

Hva betyr personlighet for det som skjer på jobben?

Bergen

Førstehjelp for ansatte i barnehagen

Oslo

HMS grunnkurs for deg som har PBL Mentor HMS

. -
Bergen

Verneombudssamling

Ålesund

Verneombudssamling

Hamar

Hvordan håndtere truende og sinte foreldre?

Lillehammer

Å lede arbeidstakere med psykiske plager

Oslo

Lykkelig som senior! Hvordan ha det bra på jobb – og som pensjonist?

Oslo

Hvordan håndtere truende og sinte foreldre?

Oslo

Hva betyr personlighet for det som skjer på jobben?

Oslo

HMS grunnkurs

. -
Oslo

HMS grunnkurs for deg som har PBL Mentor HMS

. -
Oslo

Lykkelig som senior! Hvordan ha det bra på jobb – og som pensjonist?

Tromsø

HMS grunnkurs

. -
Bergen

HMS grunnkurs

. -
Hamar

HMS grunnkurs

. -
Tromsø

HMS grunnkurs

. -
Ålesund

Psykososialt arbeidsmiljø i barnehagen

Bestillingskurs

Førstehjelpskurs

Bestillingskurs

Praktisk sykefraværsarbeid

Bestillingskurs

Barn i magen i barnehagen

Bestillingskurs

Støy i barnehagen

Bestillingskurs

Stressmestringskurs

Bestillingskurs

Seniorpolitikk i barnehagen

Bestillingskurs

Ergonomikurs om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager i barnehagen

Bestillingskurs

Inneklima i barnehagen

Bestillingskurs

Rus i barnehagen

Bestillingskurs

Hygiene og smittevern i barnehagen

Bestillingskurs

Har du spørsmål?

Frid Dalmo er en av flere i kursavdelingen som kan hjelpe deg.