Kurs og konferanser

Kurs og konferanser

En viktig oppgave for oss i PBL er å bidra til å øke kompetansen hos deg som jobber i barnehagen. Uansett hvilken rolle du har!

Våre arrangementer

Webinar - Kom i gang med PBL Mentor Kidplan

Barns lek og barnehagens lekemiljø

Oslo

Bli med – bevegelsesglede og overskudd på jobb!

Bergen

Kunsten å sove godt

Oslo

Kollegautvikling - hvordan dra lasset sammen?

Oslo

HMS grunnkurs for deg som har PBL Mentor HMS

. -
Oslo

Bli med – bevegelsesglede og overskudd på jobb!

Skien

Lykkelig som senior! Hvordan ha det bra på jobb – og som pensjonist?

Tromsø

Hva betyr personlighet for det som skjer på jobben?

Ålesund

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Stavanger

HMS grunnkurs

. -
Bergen

HMS grunnkurs for deg som har PBL Mentor HMS

. -
Sortland

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Hamar

Kvalitet i relasjoner - et lederansvar

Drammen

Å lede arbeidstakere med psykiske plager

Oslo

Bli med – bevegelsesglede og overskudd på jobb!

Oslo

Konflikthåndtering i barnehagen

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Verneombudssamling

Bergen

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Hvordan håndtere truende og sinte foreldre?

Oslo

Kollegautvikling - hvordan dra lasset sammen?

Oslo

Førstehjelp for ansatte i barnehagen

Bodø

Bli med – bevegelsesglede og overskudd på jobb!

Trondheim

Vær en bedre leder når krisen rammer

Oslo

Hva betyr personlighet for det som skjer på jobben?

Oslo

Verneombudssamling

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

HMS grunnkurs

. -
Hamar

Hva betyr personlighet for det som skjer på jobben?

Trondheim

Konflikthåndtering i barnehagen

Webinar -  Innføring i PBL Mentor HMS

Vær en bedre leder når krisen rammer

Oslo

Kunsten å sove godt

Oslo

HMS grunnkurs

. -
Tromsø

HMS grunnkurs

. -
Ålesund

Hvordan håndtere truende og sinte foreldre?

Bergen

Førstehjelp for ansatte i barnehagen

Oslo

Hva betyr personlighet for det som skjer på jobben?

Oslo

Webinar - Kom i gang med PBL Mentor Kidplan

Kvalitet i relasjoner - et lederansvar

Oslo

HMS grunnkurs for deg som har PBL Mentor HMS

. -
Oslo

Verneombudssamling

HMS grunnkurs

. -
Stavanger

Hva betyr personlighet for det som skjer på jobben?

Skien

Konflikthåndtering i barnehagen

Tromsø

Psykososialt arbeidsmiljø i barnehagen

Bestillingskurs

Førstehjelpskurs

Bestillingskurs

Praktisk sykefraværsarbeid

Bestillingskurs

Støy i barnehagen

Bestillingskurs

Stressmestringskurs

Bestillingskurs

Seniorpolitikk i barnehagen

Bestillingskurs

Ergonomikurs om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager i barnehagen

Bestillingskurs

Inneklima i barnehagen

Bestillingskurs

Rus i barnehagen

Bestillingskurs

Hygiene og smittevern i barnehagen

Bestillingskurs

Har du spørsmål?

Frid Dalmo er en av flere i kursavdelingen som kan hjelpe deg.