Kurs og konferanser

Kurs og konferanser

En viktig oppgave for oss i PBL er å bidra til å øke kompetansen hos deg som jobber i barnehagen. Uansett hvilken rolle du har!

Våre arrangementer

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Bodø

HMS-konferanse - for en friskere barnehage!

Oslo

Bli bedre kjent med PBL Mentor HMS

Oslo

Hvordan bruke PBL Mentor Kidplan i barnehagen?

Oslo

Vær en bedre leder når krisen rammer

Bergen

Enkle grep, stor forskjell – hvordan bli en plast- og giftfri barnehage?

Oslo

HMS grunnkurs

. -
Oslo
Venteliste

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Trondheim

Enkle grep, stor forskjell – hvordan bli en plast- og giftfri barnehage?

Bodø

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Stavanger

Enkle grep, stor forskjell – hvordan bli en plast- og giftfri barnehage?

Bodø

Nye personvernregler (GDPR) - hva betyr det for min barnehage?

Bergen

Hvordan håndtere truende og sinte foreldre?

Ålesund

Ledelse av barnehagen som lærende organisasjon

Oslo

Mobbing i barnehagen – ditt ansvar

Tromsø

Nye personvernregler (GDPR) - hva betyr det for min barnehage?

Trondheim

Nye personvernregler (GDPR) - hva betyr det for min barnehage?

Oslo

Nye personvernregler (GDPR) - hva betyr det for min barnehage?

Oslo

Mobbing i barnehagen – ditt ansvar

Trondheim

Bli bedre kjent med PBL Mentor HMS

Trondheim

Konflikthåndtering i barnehagen

Bergen

Hvordan bruke PBL Mentor Kidplan i barnehagen?

Trondheim

Bli bedre kjent med PBL Mentor HMS

Ålesund

Hvordan bruke PBL Mentor Kidplan i barnehagen?

Ålesund

Enkle grep, stor forskjell – hvordan bli en plast- og giftfri barnehage?

Oslo

Konflikthåndtering i barnehagen

Oslo

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Bergen

Barns lek og barnehagens lekemiljø

Bergen

HMS grunnkurs for deg som har PBL Mentor HMS

. -
Oslo

Naturpilotene som arena for bærekraftig utvikling og digital kompetanse- tre kurs i ett

Oslo

Barns lek og barnehagens lekemiljø

Stavanger

Naturpilotene som arena for bærekraftig utvikling og digital kompetanse- tre kurs i ett

Moss

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Kristiansand

Vær en bedre leder når krisen rammer

Trondheim

Praktisk styrearbeid i barnehagen

Oslo

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Oslo

Førstehjelp for ansatte i barnehagen

Bergen

Bli bedre kjent med PBL Mentor HMS

Tjeldsund

Førstehjelp for ansatte i barnehagen

Trondheim

Hvordan bruke PBL Mentor Kidplan i barnehagen?

Tjeldsund

Bli bedre kjent med PBL Mentor HMS

Tromsø

Verneombudssamling

Oslo

Naturpilotene som arena for bærekraftig utvikling og digital kompetanse- tre kurs i ett

Molde

HMS grunnkurs

. -
Trondheim

Hvordan bruke PBL Mentor Kidplan i barnehagen?

Tromsø

Verneombudssamling

Bergen

Naturpilotene som arena for bærekraftig utvikling og digital kompetanse- tre kurs i ett

Haugesund

Naturpilotene som arena for bærekraftig utvikling og digital kompetanse- tre kurs i ett

Levanger

Vær en bedre leder når krisen rammer

Oslo

Ledelse av barnehagen som lærende organisasjon

Hamar

Ledelse av barnehagen som lærende organisasjon

Kristiansund

Mestring og trygghet- en betingelse for livsmestring i barnehagen

Harstad

Barns lek og barnehagens lekemiljø

Lillehammer

Verneombudssamling

Tromsø

Barns lek og barnehagens lekemiljø

Oslo

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Hamar

Hva betyr personlighet for det som skjer på jobben?

Bergen

Ledelse av barnehagen som lærende organisasjon

Bergen

Førstehjelp for ansatte i barnehagen

Oslo

Den viktige voksenrollen

Oslo

Barns lek og barnehagens lekemiljø

Alta

HMS grunnkurs for deg som har PBL Mentor HMS

. -
Bergen

Barns lek og barnehagens lekemiljø

Tromsø

Hvordan håndtere truende og sinte foreldre?

Lillehammer

Den viktige voksenrollen

Steinkjer

Ledelse av barnehagen som lærende organisasjon

Stavanger

Den viktige voksenrollen

Trondheim

Hvordan bruke PBL Mentor Kidplan i barnehagen?

Bergen

Mestring og trygghet- en betingelse for livsmestring i barnehagen

Kristiansand

Lykkelig som senior! Hvordan ha det bra på jobb – og som pensjonist?

Oslo

Mestring og trygghet- en betingelse for livsmestring i barnehagen

Ålesund

Hvordan håndtere truende og sinte foreldre?

Oslo

Mestring og trygghet- en betingelse for livsmestring i barnehagen

Oslo

PBL Landsmøte

. -
Gardermoen

Verneombudssamling

Ålesund

HMS grunnkurs

. -
Oslo

Hva betyr personlighet for det som skjer på jobben?

Oslo

HMS grunnkurs

. -
Oslo

Bli bedre kjent med PBL Mentor HMS

Bergen

Hvordan bruke PBL Mentor Kidplan i barnehagen?

Bergen

Bli bedre kjent med PBL Mentor HMS

Oslo

Hvordan bruke PBL Mentor Kidplan i barnehagen?

Oslo

Bli bedre kjent med PBL Mentor HMS

Hamar

Hvordan bruke PBL Mentor Kidplan i barnehagen?

Hamar

HMS grunnkurs for deg som har PBL Mentor HMS

. -
Oslo

Lykkelig som senior! Hvordan ha det bra på jobb – og som pensjonist?

Tromsø

Bli bedre kjent med PBL Mentor HMS

Molde

Hvordan bruke PBL Mentor Kidplan i barnehagen?

Molde

HMS grunnkurs

. -
Bergen

Bli bedre kjent med PBL Mentor HMS

Stavanger

Hvordan bruke PBL Mentor Kidplan i barnehagen?

Stavanger

HMS grunnkurs

. -
Hamar

HMS grunnkurs

. -
Tromsø

HMS grunnkurs

. -
Ålesund

Psykososialt arbeidsmiljø i barnehagen

Bestillingskurs

Førstehjelpskurs

Bestillingskurs

Praktisk sykefraværsarbeid

Bestillingskurs

Barn i magen i barnehagen

Bestillingskurs

Støy i barnehagen

Bestillingskurs

Stressmestringskurs

Bestillingskurs

Seniorpolitikk i barnehagen

Bestillingskurs

Ergonomikurs om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager i barnehagen

Bestillingskurs

Inneklima i barnehagen

Bestillingskurs

Rus i barnehagen

Bestillingskurs

Hygiene og smittevern i barnehagen

Bestillingskurs

Har du spørsmål?

Anne-Lise Grundstad Meby er en av flere i kursavdelingen som kan hjelpe deg.