HMS grunnkurs

HMS grunnkurs

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at verneombud, ledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har tilstrekkelig opplæring innenfor arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Dette kurset tilfredsstiller lovkravet. Vi anbefaler at styrer / daglig leder deltar på kurset sammen med verneombud. NB! Vi har også et tilsvarende kurs for deg som har PBL Mentor HMS – se nederst på siden.

Sted og tid

. -
09.00 - 16.00

Pris

PBL-medlemmer: 5.500 kroner
Ikke-medlemmer: 6.500 kroner 
Pris inkluderer kursavgift og lunsj alle tre dager. 

Avmeldingsregler (gjelder også ved sykdom):
Inntil 4 uker før kursstart: Kr. 0,-.
Etter dette beregnes full kursavgift.

Målgruppe

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at verneombud, ledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har tilstrekkelig opplæring innenfor arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Dette kurset tilfredsstiller lovkravet. Vi anbefaler at styrer/daglig leder deltar på kurset sammen med verneombud. 

NB! For deg som har tatt i bruk PBL Mentor som HMS-system i barnehagen, arrangerer vi et eget HMS-kurs. Les mer om det her.

Kurset gir nødvendig kunnskap om systematisk HMS-arbeid, og er særskilt tilpasset barnehage som arbeidsplass. Kurset skal gi deltakerne forståelse for hvilken positiv effekt et godt HMS-arbeid basert på bred medvirkning har på arbeidsmiljøet. I løpet av kurset vil kravene til det systematiske HMS-arbeidet i barnehagen bli gjennomgått. 

I løpet av kurset skal deltagerne settes i stand til å identifisere de viktigste faktorene i arbeidsmiljøet for å kunne redusere og forebygge ulykker og skader, og til å identifisere hvilke faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid.

Kursbeskrivelse

  • HMS-lovgivningen
  • Systematisk HMS-arbeid/internkontroll
  • Fysisk arbeidsmiljø
  • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • Sykefraværsarbeid/nærværsarbeid
  • Ergonomi
  • Stressmestring

Målsetting

Deltakerne skal settes i stand til å kunne identifisere viktige arbeidsmiljøfaktorer, kjenne til ulike metoder for kartlegging og risikovurdering samt tilegne seg kunnskap om hvilke faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt arbeidsmiljø.