HMS grunnkurs for deg som har PBL Mentor

HMS grunnkurs for deg som har PBL Mentor

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at verneombud, ledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har tilstrekkelig opplæring innenfor arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid.

Sted og tid

. -
09:00 - 16:00

Pris

PBL-medlemmer: 5000,-

Ikke-medlemmer: 6500,-

Pris inkluderer kursavgift og lunsj alle tre dager.

Målgruppe

Dette kurset tilfredsstiller lovkravet og vi anbefaler at styrer / daglig leder deltar på kurset sammen med verneombud.
Kurset er spesielt for deg som benytter og har tatt i bruk PBL Mentor som HMS-system i barnehagen. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er et brukerkurs i PBL Mentor. Har du ikke kommet i gang med PBL Mentor i din barnehage, bør du delta på vårt brukerkurs eller få veiledning i barnehagen om PBL Mentor før du deltar på dette HMS-kurset.

Kurset gir deg nødvendig kunnskap om systematisk HMS-arbeid, og er særskilt tilpasset barnehage som arbeidsplass. Kurset skal gi deg forståelse for hvilken positiv effekt et godt HMS-arbeid basert på bred medvirkning har på arbeidsmiljøet. I løpet av kurset vil kravene til det systematiske HMS-arbeidet i barnehagen bli gjennomgått.

I løpet av kurset skal du settes i stand til å identifisere de viktigste faktorene i arbeidsmiljøet, for å kunne redusere og forebygge ulykker og skader, og til å identifisere hvilke faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og hjemmeoppgaver.

Alle kursdeltakere må ha med egen PC eller nettbrett på kurset.

Kursbeskrivelse

  • HMS-lovgivningen
  • Systematisk HMS-arbeid/internkontroll
  • Fysisk arbeidsmiljø
  • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • Sykefraværsarbeid/nærværsarbeid
  • Ergonomi
  • Stressmestring
  • Forberedelse av hjemmeoppgave
  • Gjennomgang av hjemmeoppgave