HMS grunnkurs for deg som har Mentor HMS

HMS grunnkurs for deg som har Mentor HMS

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at verneombud, ledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har tilstrekkelig opplæring innenfor arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid.

Sted og tid

. -
09:00 - 16:00
Påmeldingsfristen er passert
. -
09:00 - 16:00
. -
09:00 - 16:00
. -
09:00 - 16:00
. -
09:00 - 16:00
Kristiansand, Thon Partner Hotel Norge
. -
09:00 - 16:00
Bergen, Hotel Zander K
. -
09:00 - 16:00
. -
09:00 - 16:00
Molde, Scandic Seilet
. -
09:00 - 16:00
Trondheim, Quality Hotel Augustin
. -
09:00 - 16:00

Pris

PBL-medlemmer: 5.500 kroner 

Ikke-medlemmer: 6.500 kroner 

Pris inkluderer kursavgift og lunsj alle tre dager.

Avmeldingsregler (gjelder også ved sykdom):
Inntil 4 uker før kursstart: Kr. 0,-.
Etter dette beregnes full kursavgift.

Målgruppe

Dette kurset tilfredsstiller lovkravet og vi anbefaler at styrer / daglig leder deltar på kurset sammen med verneombud.

Kurset er spesielt for deg som benytter og har tatt i bruk Mentor HMS som system i barnehagen. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er et brukerkurs i Mentor HMS. Har du ikke kommet i gang med Mentor HMS i din barnehage, bør du delta på vårt brukerkurs eller få veiledning i barnehagen om Mentor HMS før du deltar på dette kurset. 

Kurset gir deg nødvendig kunnskap om systematisk HMS-arbeid, og er særskilt tilpasset barnehage som arbeidsplass. Kurset skal gi deg forståelse for hvilken positiv effekt et godt HMS-arbeid basert på bred medvirkning har på arbeidsmiljøet. I løpet av kurset vil kravene til det systematiske HMS-arbeidet i barnehagen bli gjennomgått.

I løpet av kurset skal du settes i stand til å identifisere de viktigste faktorene i arbeidsmiljøet, for å kunne redusere og forebygge ulykker og skader, og til å identifisere hvilke faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid.

Alle kursdeltakere må ha med egen PC eller nettbrett på kurset.

Kursbeskrivelse

  • HMS-lovgivningen
  • Systematisk HMS-arbeid/internkontroll
  • Fysisk arbeidsmiljø
  • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • Sykefraværsarbeid/nærværsarbeid
  • Ergonomi
  • Stressmestring