Hva fungerer i kampen mot sykefravær og mistrivsel? Fra forskning til praksis i barnehagen!

Hva fungerer i kampen mot sykefravær og mistrivsel? Fra forskning til praksis i barnehagen!

Sted og tid

09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00

Pris

Pris: Medlem/Ikke-medlem
1990,-/2490,-
inkludert lunsj

Målgruppe

Daglig leder, mellomledere, verneombud, tillitsvalgte og evt andre interesserte.

Sykefravær og arbeidsmiljø er store og relevante tema som barnehagene har mye fokus på. Er det en sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø? Det er spørsmålet som skal besvares i dette rykende ferske kurset til PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Anette Grainger og Hanne Kvaløsæter samler sin forskning fra barnehager og har laget et kurs med praktisk tilnærming, hvor de ser på sammenhengen mellom sykefravær og psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø.

I kurset legges det opp til utviklende erfaringsutveksling med faktagrunnlag fra to masteroppgaver om sykefravær og arbeidsmiljø fra barnehagesektoren. Kursholderne vil gjennomgå innhold fra sin forskning og presentere sine funn. Deltakerne vil jobbe spesielt med risikovurdering knyttet til disse temaene:

  • Rolleklarhet
  • Krav og kontroll
  • Kultur og klima
  • Psykologisk trygghet
  • Ledelse/Lederstøtte

I tillegg vil deltakerne få en oversikt over nyttige tiltak slik at de kan jobbe videre med dette når de kommer tilbake til barnehagen.

Målsetting:

Få kunnskap om hva som påvirker arbeidsmiljø og sykefravær og sammenhengen mellom disse. Vite hvordan barnehagen kan jobbe med risikovurdering og tiltak knyttet opp til arbeidsmiljø og sykefravær.

Gjennomføring:

Kurset veksler mellom teori og funn fra forskningen, praktiske tilnærminger og erfaringsutveksling.

Varighet:

Dagskurs (0900 – 1500)

Kontaktpersoner:

Anette H. Grainger
Spesialist i helse- og miljøarbeid, ergonomi og arbeidshelse

75 55 37 76

Hanne Kvaløsæter
Spesialist i ledelse og arbeidsmiljø

75 55 37 70