HMS-kurs i barnehagen

HMS-kurs i barnehagen

Vi tilbyr egne HMS-kurs ute i barnehagene.

Pris

På forespørsel.

Målgruppe

Alle ansatte i barnehagen.

Bestillingskurs

Kontakt oss på o så vil vi hjelpe deg!

På kursene kan vi gjennomføre opplæring for alle ansatte, eller opplæring bare for ledere og verneombud.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!