Ergonomikurs om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager i barnehagen

Ergonomikurs om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager i barnehagen

Muskel- og skjelettplager står for en stor del av langtidsfraværet i Norge. PBL Mentor Bedriftshelsetjenestes kurs vil gi kunnskap og forståelse om temaet.

Pris

Pris på forespørsel.

Målgruppe

Alle ansatte i barnehagen.

Bestillingskurs

Dette kurset kan bestilles enten til en enkelt barnehage, eller store grupper hvor flere barnehager går sammen. Send e-post til , så finner vi sammen et opplegg som passer for dere.

 

Svært mange av muskel- og skjellettplager er uspesifikke og sammensatte. I vårt ergonomikurs får de ansatte i barnehagen kunnskap og forståelse for hvordan man kan forebygge muskel- og skjelettplager på en løsningsorientert måte.

Kurset tar for seg følgende tema:

• Avklarende informasjon om muskel- og skjelettplager
• Helsemessige konsekvenser
• Årsaksforhold og risikofaktorer
• Forebyggende og helsefremmende tiltak
• Systematisk arbeid med ergonomi
• Holdninger