Støy i barnehagen

Støy i barnehagen

Støy er en viktig arbeidsmiljøfaktor i barnehager, men hva er egentlig støy? Kurset «Støy i barnehagen»  gir deltakerne grunnleggende kunnskap om støy og helse.

Pris

Pris på forespørsel.

Målgruppe

Alle ansatte i barnehagen.

Bestillingskurs

Send e-post til  så kontakter vi deg.

Dette kurset skal sette dere i stand til å finne gode støyreduserende tiltak tilpasset forholdene i barnehagen. Barnehagen får også enkle verktøy for å starte opp arbeidet med risikovurdering av støy som arbeidsmiljøfaktor.

Dersom det i forkant er gjennomført en støykartlegging i barnehagen vil resultatene bli gjennomgått på kurset.