Psykososialt arbeidsmiljø i barnehagen

Psykososialt arbeidsmiljø i barnehagen

Ansatte som trives på jobb, yter mer og har mindre sykefravær. Et godt psykososialt arbeidsmiljø er derfor den største friskvernfaktoren en barnehage kan ha.

Pris

Pris på forespørsel.

Bestillingskurs

Dette kurset kan bestilles enten til en enkelt barnehage, eller store grupper hvor flere barnehager går sammen. Send e-post til , så finner vi sammen et opplegg som passer for dere.

 

Dette kurset gir økt bevissthet og refleksjon om arbeidsgivers og den enkeltes ansvar for å bidra til en positiv utvikling av eget og kollegers arbeidsmiljø.

• Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?
• Hva forstås med barnehagens psykososiale arbeidsmiljø?
• Hvem har ansvar for det psykososiale arbeidsmiljøet?
• Medarbeiderskap
• Lederskap
• Arbeidsmiljøloven og forskning
• Helsefremmende faktorer
• Refleksjon/gruppearbeid omkring eget arbeidsmiljø.

Avmeldingsregler (gjelder også ved sykdom):

Inntil 4 uker før kursstart: kr. 0,-.
Etter dette beregnes full kursavgift.