Stressmestringskurs

Stressmestringskurs

Mange barnehageansatte gir tilbakemelding om stressende arbeidssituasjoner. Dette stressmestringskurset har et helsefremmende perspektiv.

Pris

Pris på forespørsel.

Målgruppe

Alle ansatte i barnehagen.

Bestillingskurs

Dette kurset kan bestilles enten til en enkelt barnehage, eller store grupper hvor flere barnehager går sammen. Send e-post til , så finner vi sammen et opplegg som passer for dere.

Stress over tid kan gi helseplager og er en viktig risikofaktor for arbeidsrelaterte muskelskjelettplager. 

Dette kurset fra PBL Bedriftshelsetjeneste tar utgangspunkt i våre erfaringer fra barnehagene og gir nyttig kunnskap om:

• Vanlige stressreaksjoner og kilder til stress
• Hva gjør stress med kroppen?
• Hvordan kan vi forebygge stress i barnehagen?
• Hvordan kan vi mestre stress på best mulig måte?