Stressmestringskurs

Stressmestringskurs

Mange barnehageansatte gir tilbakemelding om stressende arbeidssituasjoner. Dette stressmestringskurset har et helsefremmende perspektiv.

Pris

Pris på forespørsel.

Målgruppe

Alle ansatte i barnehagen.

Bestillingskurs

Dette kurset kan bestilles enten til en enkelt barnehage, eller store grupper hvor flere barnehager går sammen. Send e-post til , så finner vi sammen et opplegg som passer for dere.

Stress over tid kan gi helseplager og er en viktig risikofaktor for arbeidsrelaterte muskelskjelettplager. 

Dette kurset fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste tar utgangspunkt i våre erfaringer fra barnehagene og gir nyttig kunnskap om:

• Vanlige stressreaksjoner og kilder til stress
• Hva gjør stress med kroppen?
• Hvordan kan vi forebygge stress i barnehagen?
• Hvordan kan vi mestre stress på best mulig måte?