Hygiene og smittevern i barnehagen

Hygiene og smittevern i barnehagen

I barnehagene omgås barna og de voksne veldig tett sammen, noe som medfører at smitte lett kan overføres. På dette kurset går vi blant annet nærmere inn på de vanligste sykdommene i barnehagen.

Pris

Pris på forespørsel.

Målgruppe

Alle ansatte i barnehagen.

Bestillingskurs

Send e-post til  så kontakter vi deg.

Dere vil også få praktiske råd og forslag til tiltak i forbindelse med smittevern hos barn og voksne.

• Generelt om hygiene og smittevern i barnehagen
• Hvordan etablere gode hygienerutiner?
• Hvordan sikre god informasjon til foreldre?
• Hvordan lære barna god håndhygiene?