Rus i barnehagen

Rus i barnehagen

Forebyggende rusmiddelarbeid er viktig også i barnehagen. På dette kurset gir vi en økt bevissthet om rusbruk og dere får råd om gode rutiner og holdningsskapende arbeid i barnehagen.

Pris

Pris på forespørsel.

Målgruppe

Alle ansatte i barnehagen.

Bestillingskurs

Dette kurset kan bestilles enten til en enkelt barnehage, eller store grupper hvor flere barnehager går sammen. Send e-post til , så finner vi sammen et opplegg som passer for dere.

Rusmiddelbruk på jobb og i fritiden kan ha konsekvenser for arbeidet i barnehagen i form av fravær, redusert arbeidsutførelse, svekket sikkerhet og negativt omdømme.

Kurset går blant annet gjennom:

• Lover og regler i arbeidslivet
• Hva er rusbruk, og når regnes det som et problem?
• Bevisstgjøring av egne holdninger
• Konkret håndtering av et oppstått rusproblem
• Rutiner og retningslinjer