Alt om tariffoppgjøret 2018

Alt om tariffoppgjøret 2018

Mandag 10. september kom PBL og arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet i tariffoppgjøret. Oppgjøret gjelder ny hoved- og hovedtariffavtale for 1.750 PBL-barnehager.

Tariffoppgjøret i 2018 er et hovedoppgjør der det forhandles om hele tariffavtalen.

1.750 private barnehager med om lag 27.500 ansatte er omfattet av PBLs hoved- og hovedtariffavtale.

Partene satte opprinnelig av 28. og 29. august til forhandlinger. Men da partene ikke kom til enighet ble PBL og fagforeningene enige om å ta pause til 10. september

Og om ettermiddagen den 10. september kom partene til enighet. Resultatet er deretter sendt ut på uravstemning blant medlemmene før det er endelig godkjent. 

Protokoll fra forhandlingene 10. september 

Les også: 

Klart ja i uravstemningen - ny tariffavtale har trådt i kraft
Uravstemning om ny hoved- og hovedtariffavtale i PBL
Enighet i PBL-oppgjøret - partene skal jobbe videre for pensjonsløsning
Her er de nye minstelønnssatsene
Slik er enigheten i pensjonsspørsmålet
Avviste krav fra PBL om endringer i tariffavtalen

Håper på pensjonsløsning i høst
Tarifforhandlingene utsettes til høsten
Se opptak av PBLs tariffkonferanse 2018

De første dokumentene fra forhandlingene, utvekslet tirsdag 28. august:

Se krav 1 fra fagforeningene her. 
Se tilbud 1 fra PBL her.