Enighet i PBL-oppgjøret – partene skal jobbe videre for pensjonsløsning

Enighet i PBL-oppgjøret – partene skal jobbe videre for pensjonsløsning

PBL kom mandag ettermiddag til enighet med fagforeningene i tarifforhandlingene. Partene er blant annet enige om rammene for et arbeid som skal sikre at ny fremtidig pensjonsløsning er på plass fra 1. januar 2020.

Publisert:

– Det var så langt vi klarte å komme i pensjonsspørsmålet i årets forhandlinger. PBLs klare mål før forhandlingene var å få på plass en ny, fremtidsrettet og bærekraftig pensjonsløsning. Det fikk vi ikke til i år, men vi tror likevel at vi er kommet et viktig steg videre i arbeidet med å få på plass en ny pensjonsordning for PBL-barnehagene, sier PBLs administrerende direktør Anne Lindboe.  

Sammen med forhandlingsleder Espen Rokkan frontet hun PBLs krav på vegne av medlemsbarnehagene i forhandlingene.

I enigheten om pensjon er det nå blant annet tydeliggjort at det nå er opp til ledelsen i de ulike organisasjonene å bringe dialogen videre og få på plass en fremtidig løsning.

– PBL skal få på plass en fremtidsrettet pensjonsordning som både er god for arbeidsgiverne og de ansatte. Vi mener muligheten for å lykkes med dette arbeidet er bedre ved at vi nå fortsetter dialogen med partene, enn om det hadde endt med brudd og mekling, sier Anne Lindboe.

– Ansatte i PBL-barnehagene har en god pensjonsordning i dag. Og det skal de også ha i fremtiden. Men vi må få på plass en ordning som også er bærekraftig for arbeidsgiverne, legger hun til. 

Les også:
Her er de nye minstelønnssatsene
Slik er enigheten i pensjonsspørsmålet
Avviste krav fra PBL om endringer i tariffavtalen

Forhandlet i tre dager

Tarifforhandlingene mellom PBL og arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta startet tirsdag 28. august. Etter to dager med forhandlinger valgte partene å ta pause.

Mandag 10. september tok PBL og fagforeningene opp forhandlingene. Og om lag klokken 18.00 kom partene til enighet.

Igjen var pensjon det store og vanskelige spørsmålet i forhandlingene. I tillegg ble det forhandlet om det økonomiske oppgjøret og enkelte andre tekstuelle endringer i hoved- og hovedtariffavtalen.

Lønnsoppgjør på 2,8 prosent

Enigheten innebærer en lønnsvekst på 2,8 prosent, på nivå med lønnsveksten for kommunale barnehager i KS-området.

Det er for øvrig ikke avtalt noen endringer i hoved- og hovedtariffavtalen av betydning. 

– Vi er fornøyd med helheten i oppgjøret og mener det er et godt oppgjør, både for de ansatte i PBL-barnehagene og for barnehageeierne, selv om vi åpenbart skulle kommet lengrei forhandlingene om fremtidens pensjonsordning. Derfor blir oppfølgingen av det vi nå er blitt enige om på pensjon, svært viktig for PBL fremover mot mellomoppgjøret i 2019, kommenterer Lindboe.

27.500 ansatte i 1.750 barnehager

1.750 private barnehager med om lag 27.500 ansatte er omfattet av PBLs hoved- og hovedtariffavtale.

Tariffoppgjøret i 2018 er et hovedoppgjør det det forhandles om hele avtaleverket.

– PBL gikk til forhandlingene med et klart mål om å bli enige uten å gå veien via mekling. Vi har hatt konstruktive og gode diskusjoner med fagforeningene, både om økonomien i oppgjøret og om flere av bestemmelsene i hoved- og hovedtariffavtalen. Vi er skuffet over at vi ikke er kommet legre i spørsmålet om fremtidens pensjonsordning, men mener dette er et viktig skritt på veien, forteller Lindboe.