Avviste krav fra PBL om endringer i tariffavtalen

Avviste krav fra PBL om endringer i tariffavtalen

PBL fremsatte i forhandlingene krav om enkelte endringer i hoved- og hovedtariffavtalen.

Publisert:

I løpet av forhandlingene ved hovedtariffoppgjøret diskuterte PBL og arbeidstakerorganisasjonene flere mulige endringer i hoved- og hovedtariffavtalen for PBL-området.

PBL fremsatte flere krav om endringer, som alle ble avvist av fagforeningene:

  • PBL ønsket å endre ordlyden i punkt 4.7 i hovedtariffavtalen, om planleggingstid for barnehagelærer/pedagogisk. PBL ønsket samme ordlyd om planleggingstid som i kommunal sektor fordi vi mener denne vil legge til rette for bedre utnytting av planleggingstiden. 
  • PBL foreslo å endre bestemmelsen om tillitsvalgopplæring i hovedavtalens 5.2 b). PBLs krav innebar en konkretisering av hvor mange dager som kan gå til opplæring av en tillitsvalgt. PBL foreslo å begrense dette til inntil 5 dager per år.
  • PBL foreslo videre å endre stillingstittelen «pedagogisk leder» til «barnehagelærer» under hovedtariffavtalens punkt 3.2 om stillingsoversikt. Kravet ble fremsatt fordi PBL erfarer at dagens benevnelse skaper uklarhet ettersom stillingsbenevnelsen pedagogisk leder også er brukt i lovverket for å beskrive et kompetansekrav.
  • PBL fremsatte også krav om endringer i hovedtariffavtalens punkt 8.2.1 om retten til sykelønn. PBLs krav innebar at en arbeidstaker må gjeninntre i stillingen etter ulovfestet ulønnet permisjon før barnehagene skal ha krav om å forskuttere sykepenger.

Alle de ovennevnte kravene ble avvist av fagforeningene i forhandlingene.