Klart ja i uravstemningen – ny tariffavtale har trådt i kraft

Klart ja i uravstemningen – ny tariffavtale har trådt i kraft

Uravstemningen er avsluttet og ny hoved- og hovedtariffavtale for PBL-området er dermed trådt i kraft.

Publisert:

Både medlemmene i PBL og fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta har sagt ja i uravstemningen.

Organisasjonene hadde svarfrist 30. september, etter at partene 10. september ble enige i forhandlingene om ny hoved- og hovedtariffavtale.

Blant PBLs medlemsbarnehager var det et klart flertall for det fremforhandlede resultatet: 

  • 98 prosent av PBL-medlemmene stemte ja til det fremlagte forslaget.
  • 2 prosent av PBL-medlemmene stemte nei til det fremlagte forslaget.

Det betyr at ny hoved- og hovedtariffavtale for PBL-området, med de endringer som ble avtalt mellom partene gjennom forhandlinger, er trådt i kraft, med virkning fra 1. mai 2018. Avtalen gjelder frem til 30. april 2020.

Se oppdatert hoved- og hovedtariffavtale

Se oppdatert lønnstabell

Samleside om tariffoppgjøret 2018